GEÏNTERESSEERD IN EEN BASISCURSUS ARCHEOLOGIE?

Komend winterseizoen 2019 -2020 start de Archeologische Vereniging Kempen en Peelland (AVKP) weer met een Basiscursus Archeologie.
Die zal doorgang vinden bij 15 definitieve inschrijvingen. De aanmelders van afgelopen jaar zullen persoonlijk worden benaderd met de vraag of zij nog steeds interesse hebben.
Verder staat deelname voor iedereen open met belangstelling voor Archeologie.
Mocht je ook interesse hebben meld je dan direct aan met het AVKP inschrijfformulier, dat hier te downloaden is. Het complete cursusrooster kun je bekijken door hier te klikken.

NADERE GEGEVENS:
• Het betreft de “Basiscursus Archeologie 3.0” ;
• het maximale aantal deelnemers is 25;
• op 1 september 2019 sluit de inschrijftermijn of zodra het maximale aantal is bereikt; inschrijvers krijgen dan definitief bericht van doorgang.
• iedereen met interesse in archeologie vanaf 16 jaar kan deelnemen;
• deze nieuwe cursus bestaat uit 10 theorie lessen en een 4-tal praktijk bijeenkomsten;
• uitvoeringsperiode is van september 2019 (zie agenda) tot en met februari 2020 volgens het rooster;
• frequentie is om de 14 dagen;
• in vakantieperioden is er geen les;
• theorielessen op zaterdagochtenden van 9:30 uur tot 12:00 uur;
• de 4 praktijklessen worden zoveel mogelijk aansluitend uitgevoerd op de zaterdagmiddag;
• de deelnameprijs bedraagt € 125,00 voor AVKP leden;
• niet leden betalen € 55,00 extra d.w.z. een jaar AWN-AVKP lidmaatschap;
• het rooster met globale inhoud is bijgevoegd;
• eventuele rooster wijzigingen worden tijdig doorgegeven;
• de cursus volgt het hele archeologische proces: “van vooronderzoek tot publicatie”.
• de leslocatie: Erfgoedhuis, AVKP in Eindhoven;
• inschrijven via secretariaat AVKP voor 1 september 2019: awnafdeling23@gmail.com
• voor vragen kun je terecht op onderstaande Email adressen of op de woensdagavonden.

Voor vragen kun je contact opnemen met:
Herbert Vorwerk
havorwerk@gmail.com
of:
Ruud Hemelaar
veldwerkcoordinator.avkp@awn-archeologie.nl

Post a comment