Echo’s van het verleden

De werkgroep Innovatieve Meettechnieken in de Archeologie heeft haar ervaringen van ruim 80 projecten in een periode van 5 jaar gebundeld in een boek. Het bestaat kort samengevat uit drie onderdelen; een laagdrempelige uiteenzetting van de principes van bodemradar en GPS, een twintigtal projecten die kort worden uitgelegd en een uitleg over verwerking en interpretatie van de verzamelde data.

Ook zijn er enkele bijlagen waarvan de eerste dieper ingaat op de fysica achter de bodemradar.

Het boek is voor € 21,99 te koop via de uitgever en Bol.com. Eventuele opbrengsten van de verkoop komen ten goede aan de verenigingskas van de AVKP.

Het boek behandelt de volgende hoofdstukken:

De fysische principes van bodemradaronderzoek zonder formules
De opbouw en werking van de radarmeetapparatuur
De metingen met de bodemradar, meer dan veldwerk alleen
De dataverwerking en 3D-modellering
De interpretatie van het model en beantwoording van de onderzoeksvragen
De projecten van de Werkgroep Innovatieve Meettechnieken voor Archeologie
Leerpunten voor succesvolle projecten
Diepere fysica achter bodemradar
Technische specificaties apparatuur
Beperkingen van de meetmethode

Een overzicht van de geraadpleegde litteratuur:
Annan, A. P., Ground Penetrating Radar Principles, Procedures & Applications, Sensors & Software ncorporated, 2003.
Balanis, C.A., Antenna Theory: Analysis and Design, 3 rd edition, Wiley Interscience, 2005.
Boven, M.W. van, De Vlasbloem, 2, 1981.
Conyers, L.B., Ground-Penetrating Radar for Archaeology, Altamira Press, Lanham, 2013.
Conyers, L.B., Interpreting Ground-Penetrating Radar for Archaeology, Left Coast Press, Walnut Creek, 2012.
Daniels, D.J., Ground Penetrating Radar Edition 2, IEE, London, 2004.
Dijkstra, K., Loevestein ontrafeld: 650 jaar bouwgeschiedenis, 2011.
Dojack, L., Ground Penetrating Radar Theory, Data Collection, Processing, and Interpretation: A Guide for Archaeologists, 2012.
English Heritage, Geophysical Survey in Archaeological Field Evaluation, 2008.
Finn, E.J., Fundamental University Physics II Fields and Waves, Addison-Wesley Publishing Company, London, 1980.
Jol, H.M., Ground Penetrating Radar Theory and Practice, Elsevier,Amsterdam, 2009.
KNA-Leidraad Geofysisch Onderzoek (Geophysical Survey in Archaeological Field Evaluation), Historic England, 2008.
KNA-Leidraad Geofysisch Onderzoek toelichting, SIKB, 2013
Møller, I., Ground Penetrating Radar Survey in the Nothern Part of the Tyrsting Pilot Area, the BurVal Project: Data Report, GEUS, 2006
Neal, A., Ground-penetrating radar and its use in sedimentology: principles, problems and progress, Earth-Science Reviews 66 (2004) 261–330, Elsevier, Amsterdam.
Persico, R., Introduction to Ground Penetrating Radar, IEEE Press Series on Electromagnetic Wave Theory, John Wiley & Sons Incorporated, 2014.
Prism-2 User’s Manual, Version-2.59, Radar Systems Incorporated, Riga Latvia, 2014.
Ridder, J.A. de, RADARGOLVEN IN DE GROND, Modellering en analyse voor bepaling signaalverwerkingsstrategie voor 3D-grondradar, Documentnummer L 100-02, Civieltechnisch Centrum 144 Uitvoering Research en Regelgeving, Centrum Ondergronds Bouwen,
1997.
SIKB, Toelichting bij de Guidelines Geophysical Survey in Archaeological Field Evaluation van English Heritage, 2013.
Skolnik, M.I., Radar Handbook, McGraw-Hill, Boston, 1990.
Utsi, E.C., Ground Penetrating Radar: Theory and Practice, Butterworth-Heinemann, 2017.
Veldman, H.A.P., Langs de Romeinse weg in Rimburg, Rapport, ADC Rapportnummer 3713, 2014.
Visser, C.A., Gaffney, C., Hessing, W.A.M. Vestigia, Het gebruik van geofysische prospectietechnieken in de Nederlandse archeologie, Vestiga, 2011.

Post a comment