Drieduizend jaar bewoningsgeschiedenis van oostelijk Noord-Brabant

Het NBAG organiseert samen met Brabants Heem de archeologische Voorjaarsstudiedag op zondag 14 april 2019 in het Erfgoedhuis te Eindhoven.

Het onderwerp van deze studiedag gaat over synthetiserend onderzoek naar locatiekeuze en bewoningsdynamiek tussen 1500 v. Chr. en 1500 n. Chr. op basis van archeologisch onderzoek in het Malta-tijdperk.

Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het project Oogst voor Malta dat in 2012 door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is gestart. Een belangrijk doel van dit onderzoek was om de grote hoeveelheid data uit met name gravend archeologisch onderzoek in samenhang te presenteren en te interpreteren.

De synthese van 3000 jaar locatiekeuze en bewoningsdynamiek in oostelijk Noord-Brabant en Weert-Nederweert is gebaseerd op 850 Malta-rapporten over gravend archeologisch onderzoek uit de periode 1997-2014. De onlangs verschenen omvangrijke publicatie is de basis van deze studiedag. Tijdens deze studiedag zullen de nieuwe inzichten aan u worden gepresenteerd. Klik hier voor meer informatie.

Post a comment