Expositie bodemvondsten Heem van Selis

Proefsleuven onderzoek.
Binnenkort worden in Selissen tussen de Bosscheweg en de snelweg A2 nieuwe woningen gebouwd. De laatste eeuwen is dit gebied vooral als akker gebruikt. Maar in het gebied hebben ook jarenlang voorouders van ons gewerkt en gewoond. Het archeologisch bureau BAAC uit ‘s-Hertogenbosch heeft begin 2017 een aantal kijkgaten gegraven. In totaal werd met 105 proefsleuven onderzocht of er archeologische sporen uit het verleden te vinden zijn. Alle vondsten van dit soort archeologisch onderzoek worden telkens zorgvuldig opgeborgen in een depot, waar niemand ze meer kan bekijken. De lokale archeologische werkgroep heeft er veel tijd en moeite ingestoken om de meest bijzondere bodemvondsten uit Selissen ten toon te stellen.

Ouder dan Boxtel centrum.
Omdat er zoveel bijzondere aanwijzingen in Selissen gevonden werden, wordt toch een klein deel ervan aan het publiek getoond. De werkgroep archeologie van Heemkunde Boxtel toont vanaf 12 oktober in vier vitrines in het Oertijdmuseum de typische sporen uit het verleden van Selissen.

Bijzonder is dat dit gebied waar nu “nieuwe” huizen komen, al eeuwenlang bewoond werd. De oudst gevonden sporen zijn vuurstenen werktuigen van 4000 jaar oud, dus uit de steentijd. Toen al woonden en leefden er mensen op Selissen. In “Boxtel binnen” is tot nu toe nooit zo’n oude vondst gedaan. Dus waarschijnlijk was Selissen wel veel eerder bewoond dan het huidige centrum….

Vijftig jaar geleden zijn er veel nieuwe huizen gebouwd aan de westzijde van de Bosscheweg. Die wijk wordt ook aangeduid met de naam Selissen of Selissenwal. Maar de proefsleuven en expositie concentreren zich uitsluitend op Selissen ten oosten van de Bosscheweg, Heem van Selis.

Geduld van puzzelaars werd beloond.
Archeologen onderscheiden diverse periode van bronstijd, ijzertijd, Romeinse tijd tot en met de middeleeuwen en tenslotte de nieuwe tijd. Uit al deze perioden zijn sporen gevonden in Selissen die binnenkort te zien in de vier vitrines. Door de gestage verbetering van ovens en baktechniek, is aardewerk een prima gids voor deskundigen om de ouderdom van bewoningslagen vast te stellen. Met name uit de ijzertijd zijn veel scherven gevonden.
De potten waren te breekbaar om 2600 jaar ongeschonden door te komen en er werden veel scherven opgegraven. Puzzelaars van de archeologiewerkgroep zijn erin geslaagd om uit honderden stukjes weer een forse voorraadpot te reconstrueren.

Loopgraaf uit 1944.
Op de expositie zal ook getoond worden hoe een kringgreppel wijst naar een verdwenen grafheuvel uit de vroege ijzertijd (700 v. Chr). Tevens wordt ook alles verteld over sporen van een loopgraaf uit oktober 1944.Nadat bleek dat er zoveel sporen uit zoveel verschillende perioden in de grond bewaard gebleven zijn, heeft de gemeente besloten om op de belangrijkste locaties in het gebied een meer complete opgraving te laten doen. Daarbij zullen minutieus alle voorwerpen maar ook alle verkleuringen in de bodem gedocumenteerd worden. Deze opgravingen zullen komend jaar starten en onze kennis over het verre verleden van Boxtel – en van Selissen in het bijzonder – nog verder vergroten.

Opening.
Sommige gevonden en tentoongestelde losse scherfjes zijn te beperkt om goed te begrijpen uit wat voor schaal, pot of kan ze afkomstig zijn. Daarom toont de werkgroep ter vergelijking voorbeelden van complete schalen en kannen van buiten Boxtel naast de scherven uit Selissen.
De unieke expositie zal tot eind december te zien zijn van dinsdag tot en met zondag van 10:00 tot 17:00 uur in het Oertijdmuseum.
Op 12 oktober om 09:00 uur zal mevrouw S. van Alphen-van de Ven de tentoonstelling officieel openen. Zij heeft haar hele leven in Selissen gewoond en met haar familie jarenlang de grond bewerkt en bewaard. 12 oktober valt in de landelijke Archeologiedagen en daarmee ook in de maand van de Geschiedenis. Bij de opening is iedereen van harte welkom.

Plaats: Oertijdmuseum
Adres Bosscheweg 80, 5283 WB Boxtel
Periode: 12 oktober tot eind december
Tijd: dinsdag t/m zondag van 10:00 uur tot 17:00 uur
Noot voor de redactie: Verdere informatie is verkrijgbaar bij Dik Bol 06-53364093

Post a comment