Informatieavond archeologisch onderzoek omgeving Esbeek

Een steentijdliefhebber heeft in de omgeving van Esbeek steentijdvondsten gedaan uit het paleolithicum. Het betreft vondsten uit de tijd van de Neanderthalers (minimaal 40.00 jaar oud).

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft naar aanleiding hiervan archeologisch bureauonderzoek gedaan. Medio mei wordt als vervolg hierop een veldonderzoek gedaan.

Geïnteresseerden kunnen op woensdagavond 9 mei een informatieavond bijwonen waarbij de RCE informatie geeft over de bevindingen tot heden en het komende veldonderzoek. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en wordt gehouden in zaal Schuttershof in Esbeek.

Voor meer informatie: de RCE heeft het rapport met de titel “een midden paleolithische vindplaats bij Esbeek (gem. Hilvarenbeek)” gepubliceerd dat is te downloaden. Voor alle informatie kan gebruik worden gemaakt van deze link.

Post a comment