OPGRAVING HUYSACKERS-ROSKAM VELDHOVEN

Vanaf 14 januari zal op de Huysackers te Veldhoven weer een opgravingscampagne plaatsvinden.

Deze duurt ongeveer 3 weken en wordt, zoals het eerdere onderzoek, uitgevoerd door een combinatie van Archol en ADC.

Dit keer wordt het resterende perceel waar nog een huis op stond (nr 48, naast de loods) opgegraven (ca 6.000 m²). De verwachting is dat hier de resten van een Romeinse nederzetting tevoorschijn komen. Verder worden in een kleine depressie een eindje verderop ca. 4 waterputten opgegraven die in een vorige campagne niet konden worden onderzocht.

Mocht je geen last hebben van koude voeten en wel zin hebben om (weer) deel te nemen, dan ben je van harte welkom.

Er is vanaf woensdag 16 januari plaats voor maximaal 2 AVKP-ers per dag.

Je kunt je per email aanmelden bij de projectleiders Judith van der Leije (J.Leije@archol.nl) of Lucas Meurkens (L.Meurkens@archol.nl).

Post a comment