OPROEP VELDWERK!

Komende vrijdag 22 maart zal er bij een boerderij in Soerendonk, Blake Beemd 14, begonnen worden met het grondwerk voor de aanleg van een loods. Bij werkzaamheden zijn al eens sporen aangetroffen en we zijn daar ook al eens eerder bezig geweest en hebben toen muurresten aangetroffen (zie ook hieronder). De WIMA heeft toen een scan van een deel van het terrein gedaan en er is een reeks boringen gezet (de rode vierkantjes op de afbeelding). Kortom; genoeg reden om hier nog eens beter naar te kijken.

De mogelijkheid bestaat nu om een waarneming te doen. Wie hiervoor belangstelling heeft wordt verzocht zich per mail aan te melden bij Ruud Hemelaar. Belangstellenden krijgen dan de betreffende documentatie per mail toegezonden.

“Eind 2013 en begin 2014 zijn bij de aanleg van drainage op aardappelakker aan de Blake Beemd 14 in Soerendonk muurresten aangetroffen en houten palen, waarvan er een is uitgetrokken. De muren liggen parallel aan elkaar en zijn waarschijnlijk met elkaar ver bonden (vierkant?). Aan oppervlak van akker is concentratie van baksteen zichtbaar van circa 20 bij 20 meter. De paal werd op 10 meter afstand aangetroffen en zit hier waarschijnlijk in een gracht. De aardappelschuur hier vlak bij is deels waarschijnlijk ook gebouwd op een gracht. Het lijkt dus op een versterkt kasteel/burchtterrein te zijn.
Er is mogelijk een verband met De Burgskens, een ‘kasteel’terrein dat circa 600 m ten zuidoosten hiervan ligt. Het toponiem ‘De Burgskens ’ wijst in ieder geval op een meervoud. Verder is de context vergelijkbaar: versterkte burcht met gracht erom heen.”

Post a comment