Proefsleuven onderzoek Veghel

De gemeente Meierijstad heeft besloten om in het plangebied van de Groen van Prinstererlaan archeologisch vervolgonderzoek uit te laten voeren in de vorm van proefsleuven in de gebieden met een middelhoge verwachting. Gezien de relatief kleine omvang van het gebied met deze middelhoge verwachting, is geadviseerd dit onderzoek middels een proefsleuvenonderzoek met doorstart naar een opgraving uit te laten voeren. Voor het plangebied van de Jan van Galenstraat is tevens vervolgonderzoek in de vorm van een archeologisch proefsleuvenonderzoek geadviseerd

Voor beide plangebieden geldt dat deze een deels middelhoge en een deels lage archeologische verwachting op de aanwezigheid van archeologische resten hebben. De middelhoge verwachting is gebaseerd op de ligging van het gebied op een dekzandrug, waarvan de top nog deels intact is gebleven.

Op 21 januari start het proefsleuvenonderzoek dat ca. 5 dagen zal duren. Aanmelding kan bij Jan van Erp, de coördinator van de archeologische werkgroep in Veghel, (klik hier).

Groen van Prinstererlaan; puttenplan en archeologische verwachtingszones.

Jan van Galenstraat: puttenplan.

Post a comment