Steentijdvondsten van een AWN-er

Op woensdagavond 19 december praat Dick Schlüter ons bij over zijn vuursteenvondsten. Het begint om 20.00 uur en wordt gegeven in het Erfgoedhuis in Eindhoven, Gasfabriek 2a. In de pauze kunnen de door Dick Schlüter meegebrachte vondsten worden bekeken en een aantal mag “in de hand worden genomen”.

De oudste cultuurhistorische voorwerpen die in Overijssel tot nu toe zijn gevonden zijn afkomstig van de Neanderthalers en meer dan 40.000 jaar oud. In een op woensdagavond 19 december in het Erfgoedhuis te houden lezing zal historicus en verzamelaar Dick Schlüter (62) uit Enschede nader ingaan op de verschillende vondsten die tot nu toe zijn gedaan. Daarbij gaat het onder andere om een kampement bij Mander, gemeente Tubbergen. Zelf zoekt Schlüter, die vice-voorzitter is van AWN-19 (Twente), al meer dan 20 jaar op akkers in Mander zowel als in verschillende zandafgraving in Overijssel zowel als het Duitse grensgebied.

In het Overijsselse Mander gaat het om één van de drie tot nu toe bekende kampementen in Nederland boven de grote rivieren. De vindplaats werd in 1979 ontdekt door de vondst van een vuistbijltje en een afslag. Zoekcampagnes van Groningse studenten archeologie onder leiding van steentijdspecialist Dick Stapert leverden nieuwe vondsten op. Vervolgens werd tot op de dag van vandaag de site ieder jaar afgezocht door leden van de afdeling Twente van de AWN. Van deze zoekacties is Dick Schlüter de coördinator. Daarnaast zoekt hij in een aantal zandafgravingen bij Zwolle en het Duitse grensgebied. Dit resulteerde in één van de grootste particuliere collecties middenpaleolithische vondsten.

De andere twee kampementen buiten Overijssel zijn aangetroffen in de omgeving van Hilversum en het in Drenthe gelegen Peest. Ook zijn er intussen honderden losse vondsten gedaan in zandafgravingen en op akkers in de drie noordelijke provincies zowel als in Gelderland en Overijssel, zowel als aan de kust van de Noordzee en op verschillende waddeneilanden.

  • Wanneer was de Neanderthaler in groepsverband in Noord- en Midden-Nederland als jager en verzamelaar actief?
  • Wat vertellen de artefacten ons over de aard van de drie tot nu toe gevonden kampementen?
  • Wat waren de leefomstandigheden waar de Neanderthaler aan de rand van zijn leefgebied mee te maken had?
  • En wat is de rol van de zogenoemde mammoetsteppe geweest?

Het zijn vragen waar Dick Schlüter met behulp van een powerpointpresentatie nader op zal ingaan en proberen antwoord te geven. Daarbij zet hij de ruim 250 vondsten die tot nu toe in Overijssel zijn gedaan in de context van Nederland boven de grote rivieren. Tevens zal hij uit zijn collectie artefacten meenemen die de afgelopen decennia zijn gedaan in Mander zowel als in een afgraving bij Zwolle.

Kortom, het is bij wijze van spreken mogelijk om die avond de Neanderthaler “dicht op de huid te kruipen”.

Post a comment