Twintigste Zeeuwse AmateurArcheologen Dag

Een begrip voor amateurarcheologen.

De Zeeuwse AmateurArcheologen Dag is als contactdag voor amateurarcheologen in Zeeland en daarbuiten een begrip. Inzet en enthousiasme van Zeeuwse en West-Brabantse vrijwilligers in de archeologie hebben zowel in het heden als in het verleden tot belangrijke archeologische ontdekkingen en resultaten geleid.
Nog steeds vormen zij ogen en oren voor professionele archeologen en beleidsmedewerkers in Zeeland. Regelmatig nemen vrijwilligers ook deel aan archeologische onderzoeken in de provincie.

Op zaterdag 16 maart 2019 wordt het vierde lustrum van de ZAAD gevierd in het bestuurscentrum van de Provincie Zeeland. De Provincie draagt de archeologie en amateurarcheologen een warm hart toe. Het programma bevat wederom actuele bijdragen van amateurarcheologen en professionals. Klik hier om het programma te downloaden.

Post a comment