Vrijwilligers gezocht voor archeologisch onderzoek in Someren

Aan de Houtbroekdijk 15 in Someren wordt momenteel een oude boerderij verbouwd. In de bakstenen voorgevel van de boerderij zijn nog duidelijk de restanten van een oudere houten voorgevel met uitkragend zolderfront zichtbaar (zie foto hieronder). Het binnenwerk van de boerderij is al grotendeels gestript, waardoor de constructie van houten gebinten goed zichtbaar is. Normaal gesproken zie je dan een aantal ankerbalkgebinten achter elkaar, die een driebeukig gebouw vormen, maar niet op Houtbroekdijk 15. Er zijn wel gebinten, maar met een onverwachte vorm.

Na overleg met de eigenaar van de boerderij, de Stichting Brabantse Boerderij, gemeente Someren, en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is er eind vorig jaar vanwege de bijzonder cultuurhistorische waarde al bouwhistorisch onderzoek verricht waarbij van de diverse houtverbanden ook dendrochronologische monsters zijn genomen. De uitslag van dit onderzoek wordt binnenkort verwacht.
Omdat de eigenaar het gebint graag wil behouden maar er ook comfortabel wil wonen, zal het vloerniveau in de boerderij met circa 30 cm worden verlaagd. Voor ons een uitgelezen kans om het verband van de bovengrondse bouwdelen te ontdekken met de mogelijk nog aanwezige ondergrondse archeologische sporen. En omdat er archeologisch gezien vanuit de gemeente geen onderzoeksplicht op het afgraven van het terrein geldt, is het voor vrijwilligers hier mogelijk om archeologisch onderzoek te doen. Mooi meegenomen is dat we volop medewerking krijgen van de architect en aannemer.

Bij het afgraven van de grond in de boerderij zullen we de aanwezige muurfunderingen en andere sporen vastleggen en gaan we op zoek naar oude poeren, haardplaatsen en een mogelijke potstal. Wie hierbij mee wil helpen is van harte welkom. Graag aanmelden bij Ria Berkvens: 06-15829049 / R.Berkvens@odzob.nl.

Waar: Houtbroekdijk 15; parkeren is mogelijk op het terrein achter de poort.

Wanneer: donderdag 21 maart en vrijdag 22 maart. We starten om 8.30 uur en verwachten rond 16.00 uur klaar te zijn. Graag zelf zorgen voor een schop, lunchpakket en stevige schoenen.

Post a comment