De vereniging streeft er naar om de kennis van en over archeologie bij de leden te vergroten. Dat kan zijn via begeleiding van de medewerkers van het Archeologisch Centrum, maar ook via cursussen. Deze worden gemeld in AVKP actueel. We attenderen leden ook op cursussen elders.
Meestal zijn eigen cursussen gratis voor leden.

Basiscursus Archeologie
Bij voldoende belangstelling gaat AWN afdeling-23 (AVKP) weer van start met een Basiscursus Archeologie. De cursus beslaat het hele archeologische proces en geeft een mooie basis voor iedereen die als vrijwilliger in de archeologie actief wil worden of zijn. De cursus bestaat uit ongeveer 7 Theoriemodules en 1 Praktijkdag. De cursus zal in Eindhoven of directe omgeving gehouden worden. De kosten worden bepaald als de cursus weer start. Heb je belangstelling, dan horen we dat graag. Dit is vrijblijvend.
Belangstelling graag kenbaar maken via email: avkpbasiscursus2015@gmail.com