AWN Deskundigheidsbevordering: veldwerkcursus voor beginners en voor gevorderden

Van dinsdag 18 t/m vrijdag 21 september 2018 wordt door de AWN Deskundigheidsbevordering op de locatie  Katwijk Zanderij een veldwerkcursus gegeven.

Belangrijke informatie over de veldwerkcursussen:

Deelnemers worden verwacht gedurende de hele week aanwezig te zijn, van dinsdag tot en met vrijdag, bij uitzondering is het mogelijk om voor minder dagen in te schrijven.

Een cursusdag bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk. U moet uw eigen lunch meenemen.

Voor de beginners zijn de theorielessen in de ochtend, voor de gevorderden zijn de theorielessen in de middag.

Beginners zijn de nieuwe leden van de AWN die nog geen of weinig ervaring hebben met opgraven. Gevorderden zijn de leden van de AWN die al enige tijd lid zijn en (veel) hebben kunnen opgraven en die hun kennis en ervaring willen uitbreiden.

Het voorlopige lesprogramma is als volgt ingericht: (wijzigingen voorbehouden)


DINSDAG 18-9-18

OCHTEND (beginners) : Meten, tekenen, opgraaftechnieken, vondsten verzamelen

MIDDAG (gevorderden): Ethiek, objectkennis, materiaalkennis, wassen, zeven


WOENSDAG 19-9-18

OCHTEND (beginners) : Ethiek, objectkennis, materiaalkennis, wassen, zeven

MIDDAG (gevorderden): Monsters nemen, vondstenlijsten, kaartjes schrijven


DONDERDAG 20-9-18

OCHTEND (beginners) : Dagrapporten, kaartjes invullen, menselijk botmateriaal

MIDDAG (gevorderden): Dagrapporten, menselijk botmateriaal


VRIJDAG 21-9-18

OCHTEND (beginners) : Depotbeheer, Metaaldetectie, tekenen

MIDDAG (gevorderden): Tekenen, depotbeheer, metaaldetectie


KOSTEN: € 25,- per dag, incl koffie en thee, op
vrijdagmiddag incl. borrel.
DEELNAME: Ochtenden: Beginners 10.00-12.45 uur
Middagen: Gevorderden 13.30 – 16.00 uur,
OPGEVEN: Zo spoedig mogelijk bij Kees Daleboudt: cdaleboudt@planet.nl

Post a comment