Basiscursus archeologie op excursie

Op zaterdag 28 september werd, na een boeiende uiteenzetting door Jan Broertjes over de geologie in het algemeen en (oost-) Brabant in het bijzonder, een bezoek gebracht aan de opgraving Helmond-Brandevoort-Hazenwinkel.

Daar wordt vlakdekkend een groot terrein opgegraven. Martijn Bink, senior-archeoloog en projectleider, gaf een bevlogen en heldere uiteenzetting over de vondsten van de afgelopen week. Theo de Jong, stadsarcheoloog van Helmond, plaatse deze opgraving in het perspectief van de eerdere opgravingen die in deze omgeving zijn uitgevoerd.

Er zijn al sporen van ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen gevonden. In de loop van de week is ook al een deel van een 7,5 x (waarschijnlijk) 25 meter grote huisplattegrond gevonden. Waarschijnlijk omdat een deel nog opgegraven moet worden, maar huisplattegronden uit de Romeinse tijd hebben een redelijke mate van voorspelbaarheid.

Hiernaast is een middenstaander van een Romeins huistype te zien. De paal gaat zo’n meter de grond in en was circa 30×40 cm dik. De omtrek wordt aangegeven door kleinere palen en een wandgreppel.

Al met al een grandioze afsluiting van een leerzaam en bovenal gezellige dag, waarbij de cursisten op een plezierige manier met kennis zijn overgoten (en tot slot met een flinke regenbui).

 

 

Post a comment