De AVKP geeft, bij voldoende belangstelling, een basiscursus archeologie. Deze bestaat uit 10 zaterdagochtend (zie hieronder) en 5 praktijkmiddagen aansluitend op de ochtendsessies. Doordat de op dat moment beschikbare mogelijkheden voor de praktijksessies leidend zijn, is de inhoud en het schema daarvan niet op voorhand bekend.

Opgeven als belangstellende voor de cursus kan door hier te klikken.

AVKP BASISCURSUS ARCHEOLOGIE
MODULE INHOUD THEORIE
1. Inleiding Ontvangst en korte rondleiding Erfgoedhuis
Kennismakingsronde en motivatie
Opzet cursus en inleiding
Wat is archeologie eigenlijk ?
Korte historie archeologie
Actoren: vrijwilliger, aannemer
Organisatie archeologie in Nederland
Erfgoed Wet: de rol van de vrijwilliger
2. De Ondergrond Geologie in relatie tot Archeologie
Geologische perioden
Ontstaan van ons landschap
De komst van mensen en gebruik van het landschap
Invloed van de mens op het landschap
Huidige landschap en historische relicten
Geo- en landschap voorbeelden uit directe omgeving
3. Zoeken, vinden en verzamelen? Wat is het wezen van de archeologie ?
Wat vinden we in de regio en wat zegt dat ?
Kenmerkende materialen, begrippen
Ordening van het materiaal (soorten, tijden, et cetera)
Archeologische perioden
Onze eigen collectie
4. Archeologisch Proces: De Voorbereiding Bureau onderzoek
Plan van Eisen & Plan van Aanpak
Veldonderzoek (lopen, boren, proefsleuven, radar,..)
Graafplan
Erfgoed Wet toepassing
Organisatie (veiligheid, materieel, mensen, et cetera)
5. Archeologisch Proces: De Uitvoering Prospectie technieken
Waarnemingen doen
Meettechnieken
Registratie waarnemingen
Berging en bemonstering
Opslag materiaal
6. Archeologisch Proces: De Vondsten en waarnemingen Wat komen we tegen: materialen, sporen, pollen, etc.
Aan de hand van onze eigen collectie.
Glas, fabricage, soorten, vondsten
Aardewerk, fabricage, soorten, vondsten
Metalen, fabricage, soorten, vondsten
Biologische resten, soorten, vondsten
7. Archeologisch Proces: De Verwerking Archeometrie (datering, provenantie, et cetera)
Determineren, beschrijven
Conserveren, methoden en technieken
Restaureren, methoden en technieken
Archeologische administratie
8. Acheologisch Proces: De Publicatie Verwerking van alle data
Eindraportage (voorbeelden bespreken)
Presentatie en publicatie (voorbeelden bibliotheek)
Archeologie en Educatie
Functie en organisatie Erfgoedhuis en Hotspot
9. Archeologisch Proces: De Synthese Wat leveren alle onderzoeken op in ZO-Brabant?
Wie past de puzzelstukjes aaneen ?
Nieuwe en/of gewijzigde inzichten ?
De toekomst van de archeologie?
Onze (AVKP, AWN) eigen rol in de archeologie ?
10. Afsluiting van de Basiscursus Afsluitende kwis
Evaluatie
Nabespreking
Verstrekken certificaten
Borrel ter afsluiting