Excursie: de eerste jaren van de boekdrukkunst in Brugge

ZONDAG 3 JUNI EXCURSIE EN LEZING: GEDURFD EXPERIMENT EN GRANDIOZE MISLUKKING: DE EERSTE JAREN VAN DE BOEKDRUKKUNST IN BRUGGE

door prof. dr. Johan Oosterman – Hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde

Brugge was in de late middeleeuwen een belangrijk centrum van boekproductie: eenvoudige boekjes en de fraaiste verluchte handschriften kwamen uit de werkplaatsen. Toen in het derde kwart van de vijftiende eeuw ook het gedrukte boek een rol ging spelen, was Brugge het toneel van experiment, commerciële waaghalzerij, geslaagde producties en smadelijke mislukkingen. Jan Brito, William Caxton en Colard Mansion zijn de hoofdrolspelers, maar culturele sleutelfiguren als Anthonis de Roovere, stadbestuurders en de hoge adel, wel in de eerste plaats Margareta van York, zijn medespelers in een spannende episode van de boekgeschiedenis. Brugge was even de hoofdstad van de Europese drukpers, maar raakte als drukkersstad snel weer in verval. Verkeerde inschattingen én de politieke ontwikkelingen na de dood van Karel de Stoute waren daaraan debet.

3 juni willen mensen van de AVKP  het museum bezoeken en deze lezing volgen. Indien er belangstellenden zijn kunnen die zich melden. Als er plm.10 mensen gaan is het de moeite waard en betaalbaar om een gids te huren

Vertrek  07.30 ( reistijd 2 uur 24 min ANWB )

Entree Museum € 12,-

Entree lezing                € 5,-

Optioneel: Gids voor max 15 personen € 75,

Reiskosten auto            €43,- exclusief parkeren.

Opgave bij: carelvandenboom@gmail.com

Post a comment