In Brandevoort-Hazenwinkel wordt een Romeinse nederzetting opgegraven

Aan de westelijke rand van Brandevoort, bij Hazenwinkel en Liverdonk, worden de komende jaren nog een aantal woningen gebouwd. De omgeving wordt ingericht met zones voor recreatie en wateropvang. Voordat deze ecozone wordt aangelegd vindt een opgraving plaats, waar door de gemeente Helmond een ontgronding is gepland.

De opgraving
In opdracht van de gemeente Helmond hebben archeologen van het archeologisch opgravingsbedrijf van de Vrije Universiteit Amsterdam (VUhbs) de afgelopen weken sporen vrij gelegd van een nederzetting uit de Romeinse tijd. De sporen en vondsten overtreffen de verwachtingen! Inmiddels zijn sporen gevonden van tenminste twaalf grote boerderijen uit de Romeinse tijd. In deze boerderijen leefden bijna 2000 jaar geleden mens en vee onder één dak.
Deze gebouwen worden daarom door archeologen ‘woonstalhuizen’ genoemd. Een verlaagd deel in de boerderijen is geïnterpreteerd als een potstal. Hierin werd mest van het vee verzameld. Met de mest werd waarschijnlijk het akkerland vruchtbaarder gemaakt voor de gewassen. Bij de boerderijen zijn ook bijgebouwen en schuurtjes aangetroffen voor ambachtelijke activiteiten en opslag van landbouwproducten. Een gevonden gietprop van brons wijst mogelijk op productie van bronzen voorwerpen. De kleinere schuurtjes, ‘spiekers’ genoemd, dienden voor de opslag van landbouwproducten zoals graan, gierst of hooi. Diverse waterkuilen en waterputten behoren tot de inrichting van de erven.

De nederzetting bestond gedurende de eerste eeuwen na Chr. Ter plaatse werd vee gehouden en graan geteeld. Overtollig vee en graan werden verhandeld, waardoor luxe producten en importaardewerk werden verkregen.

Nederzettingen
Het gebied rond Mierlo-Hout en Brandevoort blijkt rijk aan cultuurhistorie en archeologische vindplaatsen. Dit blijkt onder andere uit eerdere archeologische onderzoeken die zijn uitgevoerd. Bij Kranenbroek en de Ashorst zijn grafvelden uit de Romeinse tijd gevonden.
Bij Stepekolk-Oost is een deel van een kleinere Romeinse nederzetting opgegraven. Een nederzetting uit de ijzertijd is bij Hazenwinkel opgegraven. Het gebied blijkt in de late prehistorie (ijzertijd) en Romeinse tijd al relatief druk bewoond. Met de opgravingen wordt het verleden zo goed en volledig als mogelijk in beeld gebracht, voordat het eeuwenoude landschap op de schop gaat.

Bezoekersdag
Aanstaande woensdag (30 oktober) zijn bezoekers welkom bij de opgravingen aan de Broekstraat (en Vliegenbergdonk). Tussen 13:00u en 16:00u wordt door de archeologen uitleg gegeven en is er informatie over de opgravingen in Brandevoort.

Meer informatie:
Theo de Jong, gemeentelijk archeoloog Helmond. Per mail of 06-51377897

Post a comment