Excursie naar Ulvenhout en Alphen

Op zondag 24 maart zijn we te gast bij de Heemkundekring Paulus van Daesdonck in Ulven-hout en brengen we een bezoek aan Alphen met zijn grafheuvels en archeologisch museum.

Want een kijkje in de keuken van heemkunde-kringen in de regio levert altijd wat op aan nieuwe inzichten, gedeelde belangstelling en mogelijk interessante contacten. Een dag vullend programma, vervoer gezamenlijk per auto vanuit Eindhoven en inclusief lunch. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk per Flizzzz.

Post a comment