Geïnteresseerd in een basiscursus archeologie?

Vorig winterseizoen waren er te weinig inschrijvingen om met een Basiscursus Archeologie van start te gaan maar komende winterperiode zal de Archeologische Vereniging Kempen en Peelland zeker een Basiscursus Archeologie organiseren. Die zal doorgang vinden bij 15 definitieve inschrijvingen. De aanmelders van vorig jaar zullen persoonlijk worden benaderd met de vraag of zij nog steeds interesse hebben.

Verder staat deelname voor iedereen open met belangstelling voor Archeologie.

Mocht je ook interesse hebben meld je dan direct aan.

 

NADERE GEGEVENS: 

 • de “ Basiscursus Archeologie 0.2” is op basis van deelnemerservaringen aangepast;
 • het maximale aantal deelnemers is 25;
 • op 1 september 2017 sluit de inschrijftermijn;
 • iedereen met interesse in archeologie vanaf 16 jaar kan deelnemen;
 • deze nieuwe cursus bestaat uit 10 lessen;
 • frequentie is om de 14 dagen;
 • op zaterdagochtenden;
 • de lestijden zijn van 9:30 uur tot 12:00 uur;
 • de 4 praktijklessen worden zoveel mogelijk aansluitend uitgevoerd op de zaterdagmiddag;
 • de deelname prijs bedraagt € 120,00 voor AVKP leden;
 • niet leden betalen € 50,00 extra d.w.z. een AWN-AVKP jaar-lidmaatschap;
 • het voorlopige rooster met globale inhoud is bijgevoegd;
 • de leslocatie: Erfgoedhuis – Hotspot Archeologie in Eindhoven;
 • inschrijven via secretariaat AVKP voor 1 september 2017: awnafdeling23@gmail.com
 • voor vragen kun je ook terecht op dit email adres.
 • een inschrijfformulier vindt je hier

Post a comment