Lezing en demonstratie: werktuigen uit het verleden van Brabant door Pieter Dijkstra en Ton van Grunsven

Op woensdagavond 11 september wordt door Pieter Dijkstra, één van de vuursteenkenners bij uitstek, een overzicht gegeven van de verschillende (vuur)steensoorten die in Brabant tijdens de steentijd gebruikt werden om werktuigen te maken.

Hij wordt daarbij bijgestaan door Ton van Grunsven die de verschillende technieken zal demonstreren en laat zien welke werktuigen daardoor mogelijk werden.
Pieter zal uit zijn collectie het geheel van voorbeelden voorzien, zodat het meer wordt dan een droog verhaal. Aan de orde komen de verschillende grondstoffen die gebruikt werden en
de technieken die zich in de loop der tijd ontwikkelden.

Daarnaast wordt uitgelegd welke steensoorten en technieken eventueel te koppelen zijn aan bepaalde perioden of culturen. Het wordt dus een avond waarbij theorie en praktijk hand en
hand gaan, waarbij iedereen in staat wordt gesteld zelf het materiaal in de hand te nemen.

Post a comment