Studiedag Bouwhistorie Erfgoedhuis

Bij deze wil het Erfgoedhuis Eindhoven U graag uitnodigen op de studiedag Bouwhistorie als gemeentelijke taak op 14 maart.

Historische gebouwen zijn erfgoed en hebben cultuurhistorische waarde. In de erfgoedwet wordt het tot de taak van de gemeenten gerekend om op een verantwoorde manier om te gaan met erfgoed. Zo zijn er regels vastgelegd hoe verstoorders onderzoek moeten (laten) doen naar verwachte archeologische waarden in de ondergrond. Volgens de erfgoedwet moeten er ook regels zijn bij het verstoren van bouwhistorische informatie, bijvoorbeeld in geval van verbouwing of sloop. Waarom is dat nodig en hoe zouden die regels er uit moeten zien? Dat is het onderwerp van deze studiedag, waarbij diverse gemeenten hun werkwijze hiermee in de praktijk voor het voetlicht brengen.

Deze studiedag sluit aan bij het overkoepelende project Water verbindt Erfgoed, waarin de kennis over het (historisch) landschap, en in dit geval de bouwhistorie, op de historische ontwikkeling van onze regio wordt verbonden met actuele maatschappelijke en ruimtelijke opgaven.

De eerste studiedag vanuit dit project was in mei 2018 en was gewijd aan de historische geografie van beekdalen. Deze tweede studiedag heeft als thema bouwhistorie in relatie tot wetgeving en de praktische vertaling hiervan in bestemmingsplan en omgevingsvergunning.

Het erfgoedhuis als regionaal kenniscentrum is de spil om de regionale samenwerking op de betekenis rond erfgoed te intensiveren en organiseert daarom deze studiedag. Klik hier om het programma te downloaden.

Post a comment