De archeologie van het kasteel van Mierlo

Eind 2014 is het voormalige kasteelterrein met restanten van het kasteel van Mierlo, dat dateert vanaf de Late Middeleeuwen, definitief aangewezen als gemeentelijk archeologisch monument.

Door de erfgoedcommissie was geadviseerd om in aanvulling op het in 1990 uitgevoerde boor- en geofysisch onderzoek, nu een uitgebreider archeologisch onderzoek te doen. Met dit nieuwe onderzoek wilde de gemeente meer te weten komen over de ligging en aard van het kasteel en de conserveringstoestand van de in de bodem aanwezige archeologische resten.

In oktober 2015 heeft de AVKP met m.m.v. de archeologische werkgroep van de heemkundekring van Mierlo dit onderzoek verricht. Daarbij is een gebied van ca. 2 hectare onderzocht door middel van radarmetingen, bodemkundige boringen en enkele bodemprofielen. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek heeft de gemeente besloten tot een vervolgonderzoek met proefsleuven door bureau RAAP, dit heeft in december 2016 plaatsgevonden. Het primaire doel van het onderzoek was om de reconstructie op basis van het vooronderzoek te verifiëren en de begrenzing van de gracht en de voor- en hoofdburcht vast te stellen. Uitgangspunt hierbij was om zoveel mogelijk archeologische resten intact te laten en alleen het hoognodige aan informatie uit de bodem te halen. Door deze onderzoeken is gebleken dat het kasteel met bijgebouwen groter was dan we voorheen dachten. Want behalve een hoofd- en voorburcht schijnt er ook een tussenburcht te zijn geweest.

En een bijkomstigheid: door de bijzonder warme en vooral droge zomer die we hebben gehad, waren er op het kasteelterrein z.g. crop marks (merktekens in het gewas) zichtbaar.

Ria Berkvens, regioarcheoloog Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant zal op deze avond het onderzoeksproject en de resultaten toelichten en ons laten zien hoe het er in de bodem van het terrein uitziet. Aan het eind van de avond komt het kasteel weer tot leven in een paar heuse You-Tube filmpjes met onder meer de beruchte Heer van Grevenbroeck, een ontsnapte gevangene, de heksenvervolging en een 3D-reconstructie van het immense Kasteel van Mierlo.

De lezing begint om 20 uur op woensdag 28 november in het Erfgoedhuis Eindhoven. De lezing is gratis en ook toegangelijke voor niet-leden

Post a comment