Lezing Jan Roymans: Een zeeslag op de Landschotse Heide

Op woensdag 5 februari 2020 (20.00-22.00 uur) geeft archeoloog Jan Roymans in het Erfgoedhuis Eindhoven (Gasfabriek 2) een lezing over de bewoningsgeschiedenis en het militair erfgoed in het dal van Groote Beerze en de Landschotse Heide. Dit landschap blijkt een rijkelijk gevulde cultuurhistorische koektrommel te zijn. Dit eeuwenoude cultuurlandschap heeft verhalen te vertellen. Hij neemt u mee op een digitale wandeling over eeuwenoude wegen, tussen bloemrijke hooilanden, steenbakkerijen, schuttersputjes, schietbergen, bomkraters en zeeschepen.

Denk je aan de Landschotse Heide, dan denk je aan rust en natuur….maar ook aan militairen. In de lezing wordt het accent gelegd op een groot oefenterrein op de Landschotse Heide waar Duitse piloten van Fliegerhorst Eindhoven werden getraind in het uitvoeren van precisiebombardementen en het beschieten van doelen met boordwapens. Als oefendoel werden in de ‘purperen zee’ van heide meerdere schijnboten aangelegd. De nepboten bestaan uit heideplaggen en zand en vormden samen een konvooi op volle zee die een groot koopvaardijschip escorteren. Naast zee- werden er ook landdoelen nagebootst waaronder tanks en geschutsopstellingen. Ook heeft het oefenterrein dienst gedaan als Notabwurfplatz. Het kwam herhaaldelijk voor dat Duitse bommenwerpers hun missie om een of andere reden niet konden volbrengen en met de op scherp gestelde zeemijnen moesten terugkeren naar hun basis. De Notabwurfplatz werd door hen gebruikt om van hun gevaarlijke lading af te komen. Dit om zodoende veilig te kunnen landen op het vliegveld Eindhoven.
De militaire aanwezigheid op de Landschotse Heide heeft zowel sporen in het papieren- als in het bodemarchief als in het collectief geheugen van plaatselijke bewoners nagelaten. In de lezing wordt het militair complex door studie van historische kaarten, analyse van luchtfoto’s, veldinspecties, ooggetuigenverslagen en brieven van Duitse luchtmachtofficieren ontrafeld.

Post a comment