Lezing Oud Vuil, Nieuwe Inzichten door Kasper van den Berghe

Afval. Wat doen we er mee maar vooral wat kúnnen we er mee? Voor de een is het vuil, voor de ander als een schat.
Weggooien van dingen omdat ze niet meer bruikbaar zijn doet de mensheid al sinds de oorsprong. De hoeveelheid dingen die weggegooid worden neemt steeds meer toe en ook hetgeen dat weggegooid wordt veranderd.

Verspreid over Nederland en ook daarbuiten worden met enige regelmaat voorwerpen gevonden met een relatief geringe ouderdom. Flessen, potten en serviesgoed maar ook metalen voorwerpen uit tijden van oorlog en vrede. Grote massa’s fabrieksmatig vervaardigde objecten, ooit afgedankt en weggegooid, nu geliefd en gekoesterd.

De archeologie als wetenschap bestudeert als geen ander het afval van de mens. Afval vertelt ons wie we zijn, wat onze stand van kennis en techniek is en hoe we omgaan met elkaar en de ruimte om ons heen.
Met de huidige crisis in de afvalverwerking in het achterhoofd, zal drs. Kasper van den Berghe, senior archeoloog met als specialisatie de nieuwste en moderne tijd, 20 november uitwijden over afval als bron van kennis.

Aan de hand van opgegraven voorwerpen uit met name de late 19e en vroege 20e eeuw, de periode waarin onze huidige maatschappij haar oorsprong vindt en die gekenmerkt wordt door industrieel gevoerde strijd, wordt de geïnteresseerde meegenomen in de wereld van gezondheid, techniek, oorlog, mode, duurzaamheid, bevolkingsgroei, globalisatie en communicatie.

De avond is open voor zowel hobbyisten als beroepsmatig geïnteresseerden en onderzoekers. Eigen vondsten mogen meegebracht worden voor determinatie of presentatie.

Kasper van den Berghe is Senior Archeoloog/Senior Prospector bij Econsultancy en allround archeoloog met specialisaties in multidisciplinaire werkzaamheden in binnenstedelijk gebied, beleid en educatie en de materiële cultuur van de Nieuwe en Moderne Tijd.

De lezing wordt gehouden op 20 november in het Erfgoedhuis Eindhoven, Gasfabriek 2a, en begint om 20 uur. Toegang is gratis, ook voor niet-leden.

Post a comment