De bijzondere archeologie uit Medel (Tiel)

Op woensdag 16 januari wordt door Cristian van der Linden en Henk van der Velde In het Erfgoedhuis in Eindhoven het verhaal verteld van de opgraving bij Medel.

De afgelopen paar jaar hebben grote opgravingen plaatsgevonden in Medel, een bedrijventerrein bij Tiel in de Betuwe. Hierbij zijn spectaculaire ontdekkingen gedaan waarmee de archeologen van de vijf betrokken bedrijven nog steeds bezig zijn. In deze lezing wordt stil gestaan bij de eerste resultaten van al dat onderzoek. De sprekers lichten er twee thema’s uit: de bijzondere grafheuvels uit de prehistorie en de bewoningsgeschiedenis in de Romeinse tijd.

In de diepere ondergrond van Tiel-Medel zijn zeldzame vindplaatsen uit de vroege prehistorie gevonden. Honderdduizenden vondsten getuigen van bewoning en begraving vanaf het vroeg-neolithicum tot in de midden-bronstijd (4000 en 1500 v. Chr.) en zijn te relateren aan de Swifterbantcultuur, Hazendonkgroep en de Wikkeldraadcultuur. In deze lezing vertel ik vooral over een spectaculaire grafheuvelgroep uit de vroege en midden-bronstijd waarin enkele tientallen mensen zijn begraven. Deze begraafplaats was eeuwenlang in gebruik en vertoont een opmerkelijke variatie in grafvormen. Sterker nog: vrijwel ieder graf lijkt anders. Wat is de betekenis daarvan? Verandert dit onze kijk op het grafritueel in de bronstijd? Cristian van der Linde (BAAC) werpt u graag enkele gedachtegangen en voorlopige inzichten voor de voeten.

Aan het begin van de Romeinse tijd vestigden zich nieuwe bewoners in Medel. Waar kwamen ze vandaan en wat lieten ze achter. Tijdens de opgravingen werden resten van een bijzonder grafveld gevonden maar kwamen ook rijke vondsten tevoorschijn zoals een stenen beeld van de god Jupiter. Is Medel een centrale plaats in de Betuwe, een stukje Rome aan de Linge? En, wat deden Germaanse krijgers er in de Laat Romeinse tijd? . Henk van der Velde (ADC) zal dit gedeelte van de lezing verzorgen.

Post a comment