Lezing Neanderthalervondsten boven de grote rivieren

Woensdag 19 december kwam Dick Schlüter ons vertellen in welke gebieden vondsten uit het midden paleolithicum te vinden zijn in met name Overijssel en Drenthe. Als lid van onze zusterafdeling 19 (Twente) is hij al lange tijd bezig met deze periode uit onze geschiedenis.
Behalve een duidelijk verhaal over de historie van de vuursteenvondsten in zijn gebied werd ook aandacht besteed aan de vondsten zelf. Hiervan had hij een aantal duidelijke voorbeelden meegebracht. Daarnaast was er ook tijd om meegebrachte vondsten te bespreken. Al met al een geslaagde steentijd-avond.

Post a comment