Lezing op 20 maart over actueel archeologisch onderzoek in Kempen- en Peelland door Ria Berkvens (Erfgoedhuis)

Elke nieuwsbrief van de AVKP wordt door Ria Berkvens opgeluisterd met de veldwerkkalender met daarin een kort overzicht van de aanstaande archeologische onderzoeken in de regio Zuidoos-Brabant. De resultaten van die archeologische onderzoeken komen ook geregeld voorbij in de nieuwsbrief.

Sinds 2017 is daarbij ook weer een duidelijke stijging zichtbaar in het aantal archeologische onderzoeken die ook groter in omvang zijn; ongetwijfeld een gevolg van de groeiende economie. Omdat de laatste jaren diverse grotere en kleinere projecten in heel Zuidoost-Brabant zijn uitgevoerd die aandacht verdienen, geeft Ria ons op woensdagavond 20 maart wat meer toelichting op de interessantste onderzoeken van afgelopen jaar. Vaak zijn het eerste inzichten omdat de definitieve resultaten van de opgravingen als gevolg van de diverse uit te voeren specialistische onderzoeken, vaak meer dan een jaar op zich laten wachten. Een paar onderzoeken die aan bod komen zijn: Heeze-De Bulders, Someren-Groote Hoeve, Liessel-Willige Laagt, Netersel – De Hoeve, Son – Betonson, Bergeijk – Beukenhof en Nuenen – Luistruik. Wat hebben deze onderzoeken en vondsten over ons verleden opgeleverd?

Tot slot zal kort ook ingegaan worden op komende archeologische onderzoeken in de regio die mogelijk ook interessant zijn voor vrijwilligers om een bijdrage aan te leveren.

Ria Berkvens (1970) studeerde Klassieke en provinciaal Romeinse archeologie aan de Universiteit van Nijmegen. Van 1999 tot 2007 was zij werkzaam bij de gemeente Breda, waarvan de eerste jaren als projectleider van het grootschalig archeologisch onderzoek Breda-West en sinds 2003 als gemeentelijk archeoloog.
Sinds 2007 werkt zij als regioarcheoloog bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (voorheen de Milieudienst van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) en adviseert meer dan 15 gemeenten in de regio op het gebied van archeologie en cultuurhistorie van voor tot eind. In die hoedanigheid heeft ze ook veel archeologische verwachtings- en erfgoedkaarten opgesteld voor gemeenten in Zuidoost-Brabant met daaraan gekoppeld erfgoedbeleid. Maar bovenal coördineert zij vrijwel alle archeologische onderzoeken in de regio en weet ze wat de resultaten hiervan zijn.

Post a comment