LEZING OVER HET KLOOSTER MARIËNHAGE (EINDHOVEN)

Op woensdag 20 februari geeft archeoloog Nico Arts een lezing: ‘Archeologie en geschiedenis van het kasteel-klooster Die Haghe-Mariënhage bij Eindhoven’. Plaats: Erfgoedhuis Eindhoven, gratis toegankelijk (inclusief koffie/thee).

Die Haghe was van oorsprong een omstreeks 1100 gebouwd kasteel in het dal van de Dommel. Een eeuw later werd daar dichtbij de stad Eindhoven gesticht. In 1420 werd in het kasteel een klooster gesticht. Het werd in de zeventiende eeuw opgeheven maar eind negentiende eeuw werd er opnieuw een klooster in gesticht.
Waarom werd het kasteel juist op die plek gebouwd? Had het een rol bij de stichting van de nieuwe stad? Hoe zag het middeleeuwse klooster er uit en wat deed men daar voor de kost? Waarom werd het klooster opgeheven? Wat wordt de nieuwe functie van het kloostercomplex? En vooral: wat weten we over de archeologie van dit kasteel- en kloosterterrein?
Op deze vragen wordt tijdens de rijkelijk geïllustreerde lezing ingegaan.

De lezing vindt plaats in het Erfgoedhuis en begint om 20.00 uur.

Post a comment