ALV 2023 te Nieuwpoort: een terugblik

Op zaterdag 13 mei 2023 heeft de AWN haar 72e Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden te Nieuwpoort Zuid-Holland. We waren deze dag te gast bij het Arsenaal, een oude opslagplaats voor wapens en munitie. De organisatie was mede in handen van Afdeling 11, Lek- en Merwestreek. De dag begon zoals gebruikelijk met het officiële gedeelte, de vergadering. Deze werd voorgezeten door onze vicevoorzitter Hetty Laverman.
Zij begon de dag met de verdrietige boodschap van het terugtrekken van onze landelijk voorzitter Hiske Land. Ze weet sinds eind vorig jaar dat ze ernstig ziek is en heeft zo lang dat ging zich voor onze vereniging ingezet en dat op een voorbeeldige manier. Helaas heeft zij enige weken geleden toch moeten besluiten af te treden. We missen haar gedreven en kundige instelling en haar fijne persoonlijkheid ontzettend. We leven met haar en haar familie en vrienden mee. Vooralsnog nemen Hetty Laverman en Harmen Spreen de honneurs waar.
Op het ochtendprogramma stonden het jaarverslag en, nieuw dit jaar, aparte presentaties van de werkgroepen over waar zij zich momenteel mee bezighouden. Daarna volgden het financiële deel en de begroting gepresenteerd door onze penningmeester Harmen Spreen. Vervolgens werden de aangepaste ethische code en het huishoudelijk reglement voorgelegd aan de leden. Ook werd deze dag aandacht besteed aan een AWN lid dat zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de archeologie in de Rijnstreek: Pierre van Grinsven. Zijn tomeloze inzet werd beloond met een AWN erepenning. Dit jaar waren er vier bestuurlijke mutaties: één aftreding (Paul Flos na 8 jaar voorzitter van PR&C), twee verlengingen (Hetty Laverman en Harmen Spreen tekenen voor respectievelijk 4 en 1 jaar bij als vicevoorzitter en penningmeester) én één nieuwe toevoeging aan het bestuur: Joan van Pelt, die vorig jaar de AWN-erepenning kreeg uitgereikt, als algemeen bestuurslid. Harmen presenteerde hierna het jaarverslag van het Archeologiefonds. De vergadering werd afgerond met een rondvraag (waaronder de vraag welke afdeling volgend jaar de ALV mede zou willen organiseren) en vervolgens gesloten. Aansluitend hield Peter Seinen een kleine introductie over de WGMA en hoe zij te werk gaan. De fictieve casestudy van het Slot Langerak werd daarbij als voorbeeld gebruikt.
Na een heerlijke lunch in de stralende buitenlucht kon het middagprogramma beginnen. De leden werden verdeeld in groepen en rondgeleid door het pittoreske vestingstadje Nieuwpoort (onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie) door de lokale historische vereniging.  Onderweg kwamen zij langs diverse interessante historische/archeologische punten waarover de gidsen veel wisten te vertellen. Op het programma stonden ook een bezoek aan het lokale museum en de expositie ‘Schatten van de vuilnisbelt’, een bezoek aan de stadsboerderij Vredebest, de vestingwallen, en een bezoek aan de ruïnes van Slot Langerak. Onderweg op de route stonden twee AWN leden die meer konden vertellen over de Tweede Wereldoorlog-vondsten die gedaan zijn in de omgeving. De groepen zijn ook nog even binnengegaan in de Nederlands Hervormde kerk en in het woonhuis dat door de bewoners ingericht is tot museum met oude blikken, koffiemolens, etc. Door deze insteek van de rondwandeling hebben onze leden een mooie inkijk gekregen in de rijke geschiedenis van het stadje! Rond half vijf was het tijd om weer terug te keren naar de daglocatie. Daar sloten Harmen en Hetty de dag af door onze leden te bedanken voor hun komst en de borrel daarmee te openen. Kortom, het was een geslaagde dag!