31e Nicolaas van der Monde Lezing

Date:
Time: -

Op dinsdag 9 februari 2016 vindt in de Pieterskerk te Utrecht de 31e Nicolaas van der Monde-lezing plaats. De lezing begint om 20.00 uur. Spreker is drs. Herre Wynia, gemeentelijk archeoloog van Utrecht.

Tijdens de grote overzichtstentoonstelling Gouden Middeleeuwen in het Rijksmuseum in Leiden in 2014 was de gemeente Utrecht een van de grootste bruikleengevers. En niet voor niets. In de afgelopen jaren zijn bij het archeologisch onderzoek in Leidsche Rijn en in Utrecht stad veel belangrijke sporen en vondsten uit de Merovingische periode (400-700 na Chr.) tevoorschijn gekomen. Het beeld dat na de Romeinen de ‘duistere of donkere middeleeuwen’ hun intrede deden, blijkt dan ook in Utrecht onhoudbaar. De onderzoeksresultaten duiden juist op een opvallend vitale periode, waarin een groot aantal verschillende nederzettingen werd gesticht.

In de 31ste Van der Mondelezing zal gemeentelijk archeoloog Herre Wynia ingaan op de belangrijkste archeologische vindplaatsen uit de vroege middeleeuwen van de afgelopen jaren. Aan de hand daarvan zal hij een beeld schetsen van het leven in die tijd. Hoe zagen de dorpen er uit? Hoe voorzagen de mensen in hun levensonderhoud? Wat voor schepen voeren over de Rijn en wat hadden ze voor lading? Ook zal hij de laatste stand van zaken geven van het archeologische onderzoek op het Domplein, waar Willibrord in 695 arriveerde.

De gouden middeleeuwen van Utrecht werden in de negende eeuw bruut verstoord door de komst van de Noormannen, waardoor bisschop Hunger met zijn gevolg naar Sint-Odiliënberg moest vluchten. Zijn daar eigenlijk ook archeologische sporen van teruggevonden?

Herre Wynia (1967) studeerde archeologie aan de Universiteit Leiden en de Universiteit Amsterdam, waar hij in 1992 afstudeerde in middeleeuwse archeologie met als specialisatie scheepsarcheologie. Sinds 1994 werkt hij bij de afdeling Erfgoed van de gemeente Utrecht als één van de drie gemeentelijk archeologen. Al vanaf 1997 is hij betrokken bij het archeologisch onderzoek en inpassing van cultuurhistorische waarden in Leidsche Rijn.

Toegang: gratis
Kerk open: 19.30 uur
In de pauze is koffie en thee verkrijgbaar en na de lezing andere dranken.
Meer info: www.oud-utrecht.nl

2016-02-09 19:00 2016-02-09 21:30 Europe/Amsterdam 31e Nicolaas van der Monde Lezing

Op dinsdag 9 februari 2016 vindt in de Pieterskerk te Utrecht de 31e Nicolaas van der Monde-lezing plaats. De lezing begint om 20.00 uur. Spreker is drs. Herre Wynia, gemeentelijk archeoloog van Utrecht. Tijdens de grote overzichtstentoonstelling Gouden Middeleeuwen in het Rijksmuseum in Leiden in 2014 was de gemeente Utrecht een van de grootste bruikleengevers. […]

Pieterskerk, Utrecht matthijs@auxilia.biz