Lezing Tiel-Medel, o.a. vondsten uit Neolithicum, Bronstijd en Romeinse tijd

Date:
Time: -

Lezing: Tiel-Medel
Wanneer: zaterdag 30 maart 11:00 – 12:45
Door: Henk van der Velde en W.Roessingh (ADC Archeoprojecten)
Waar: AWN Regio Amsterdam e.o. Afd. 5
Locatie: Orion 19A, 1181 BZ Amstelveen

Toegang is gratis, net als de koffie!

 

Korte inhoud van de lezing

In de diepere ondergrond van Tiel- Medel zijn zeldzame vindplaatsen uit de vroege prehistorie gevonden. Honderd- duizenden vondsten getuigen van bewoning en begraving vanaf het vroeg- neolithicum tot in de midden-bronstijd (tussen ca. 4300 en 1200 v.Chr.) In deze lezing wordt vooral stilgestaan bij een bijzonder erf uit de vroege bronstijd (ca. 1900 v. Chr.). Bewoningsperioden uit deze periode zijn zeer schaars in Nederland en ons omringende landen, het is dan ook spectaculair dat we tijdens de opgraving een compleet huiserf met boerderij en bijgebouwen konden onderzoeken met veel vondsten. Vlakbij de boerderij werden twee grafheuvels uit de bronstijd gevonden.
Deze begraafplaats was eeuwenlang in gebruik en vertoont een opmerkelijke variatie in grafvormen.

Wouter Roessingh geeft uitleg over de eerste resultaten van het onderzoek naar dit fascinerende cultuur- landschap uit de bronstijd.
Aan het begin van de Romeinse tijd vestigden zich nieuwe bewoners in Medel. Waar kwamen ze vandaan en wat lieten ze achter. Tijdens de opgravingen werden resten van een bijzonder grafveld gevonden maar kwamen ook rijke vondsten tevoorschijn zoals een stenen beeld van de god Jupiter. Is Medel een centrale plaats in de Betuwe, een stukje Rome aan de Linge? En, wat deden Germaanse krijgers er in de Laat Romeinse tijd? Henk van der Velde zal dit gedeelte van de lezing verzorgen.

2019-03-29 23:00 2019-03-29 23:00 Europe/Amsterdam Lezing Tiel-Medel, o.a. vondsten uit Neolithicum, Bronstijd en Romeinse tijd

Lezing: Tiel-Medel Wanneer: zaterdag 30 maart 11:00 – 12:45 Door: Henk van der Velde en W.Roessingh (ADC Archeoprojecten) Waar: AWN Regio Amsterdam e.o. Afd. 5 Locatie: Orion 19A, 1181 BZ Amstelveen Toegang is gratis, net als de koffie!   Korte inhoud van de lezing In de diepere ondergrond van Tiel- Medel zijn zeldzame vindplaatsen uit […]

Orion 19A matthijs@auxilia.biz