Belangrijk bericht voor alle AWN-leden: AWN-opgraafweken 2017 in het buitenland

Datum:
Tijd: -

 

Evenals voorgaande jaren zijn er weer mogelijkheden voor onze AWN-leden om ervaring op te doen in de praktische archeologie in het buitenland.

Let op! Bij de opgraafweken in het buitenland worden de AWN-ers onderdeel van een lopende opgraving. Dit betekent, dat niet de educatie voorop staat, maar het uitvoeren van de stappen van een officiële archeologische opgraving. Het is daarom nodig dat de deelnemende AWN-ers het liefst al enige ervaring hebben opgedaan. Voorwaarde is zeker, dat de AWN-Basiscursus Archeologie is gevolgd. Bovendien zou een groepje uit een mix van meer en minder ervaren leden moeten bestaan.

Op twee plaatsen in Duitsland hebben de AWN-ers zo’n goede indruk gemaakt, dat ons voor het tweede of zelfs derde jaar nieuwe mogelijkheden worden geboden:

  1. Een opgraving in Visbek, Noord-Duitsland

Ten zuiden van de stad Oldenburg, in Visbek, heeft een opgraving plaats gevonden met sporen en vondsten uit de vroege tot en met de late middeleeuwen. Net buiten het opgegraven vlak lagen nog delen die niet meer konden worden opgegraven.

De archeologische dienst van Nieder-Sachsen, Aussenstelle Oldenburg legt nu voor het derde achtereenvolgende jaar een klein vlak open voor AWN-ers. Het mes snijdt zo aan twee kanten: de AWN heeft weer opgraafmogelijkheden, de archeologische dienst kan de aanvullende opgraafresultaten toevoegen aan het eerste rapport. Er kunnen drie (tot vier) personen per week actief zijn.

Er is een hotelletje in de omgeving, maar ook een eenvoudige camping.

De opgraafweken zijn dit jaar gepland in de periode “31. Juli bis 25. August 2017”:

week 31: zondag 30 juli tot vrijdag 4 augustus 13.00 uur

week 32: zondag 6 tot vrijdag 11 augustus 13.00 uur

week 33: zondag 13 tot vrijdag 18 augustus 13 uur

week 34: zondag 20 tot vrijdag 25 augustus 13 uur

  1. Een opgraving in Haltern

De AWN-groep van acht personen die vorig jaar actief was in Haltern, is door de archeologe direct weer uitgenodigd om ook dit jaar aan een tweede deel van de opgraving deel te nemen.

Er zijn aanwijzingen, dat er dit jaar ook in Nederland een educatieve veldwerkweek wordt georganiseerd. Zo lang die mogelijkheid bestaat, zullen er geen verdere pogingen worden ondernomen om het aantal weken in het buitenland verder uit te breiden.

Aanmelding   

Met uw vragen en/of aanmelding kunt u terecht bij Henk Rebel, awnutrecht@yahoo.com

Vermeld: naam, adres, m/v, geb. datum, AWN-afdeling, aantal jaren actief in de archeologie, opgraafervaring, wel/niet auto voor vervoer beschikbaar.

Indeling van de groepen

Het is mogelijk dat ieder lid zich individueel aanmeldt. Henk Rebel zorgt er dan voor, dat er groepjes worden gevormd van leden die enigszins bij elkaar in de buurt wonen, of die een goede mix vormen. De leden van zo’n groepje overleggen daarna met elkaar hoe de organisatie verder verloopt. Het is ook mogelijk om met een compleet groepje van drie (of vier) personen in te schrijven. Dat kunnen leden van één afdeling zijn, of leden die al meerdere opgravingen met elkaar hebben opgetrokken.

2017-07-30 22:00 2017-07-30 22:00 Europe/Amsterdam Belangrijk bericht voor alle AWN-leden: AWN-opgraafweken 2017 in het buitenland

  Evenals voorgaande jaren zijn er weer mogelijkheden voor onze AWN-leden om ervaring op te doen in de praktische archeologie in het buitenland. Let op! Bij de opgraafweken in het buitenland worden de AWN-ers onderdeel van een lopende opgraving. Dit betekent, dat niet de educatie voorop staat, maar het uitvoeren van de stappen van een […]

matthijs@auxilia.biz