Dijken, dammers en duikers. Archeologie van de waterbeheersing in middeleeuws Nederland

Datum:
Tijd: -

Doel van dit congres is om naar aanleiding van de grootschalige onderzoeken naar zeedijken in West-Friesland inzicht te krijgen in de archeologie van de waterbeheersing in Nederland vanaf de Late Middeleeuwen tot in de Nieuwe Tijd. Tijdens het congres zal zowel het onderzoek naar zeedijken, rivierdijken, kades, sluizen als milieumatige veranderingen worden aangesneden. Daarnaast vindt er een kruisbestuiving plaats tussen inhoudelijk archeologisch, historisch en landschappelijk onderzoek. Tevens wordt gesproken over hoe in het huidige moderne Nederland deze belangrijke culturele elementen kunnen worden geborgd en in planvorming kunnen dienen als inspiratiebron.

Het congres eindigt met een paneldiscussie over onderzoeks- en behoudsdoelen voor de toekomst.
In de bijlage staat meer informatie, en hoe aan te melden.

Meer informatie ook opĀ  http://www.middeleeuwsearcheologie.nl

2016-06-24 07:30 2016-06-24 15:00 Europe/Amsterdam Dijken, dammers en duikers. Archeologie van de waterbeheersing in middeleeuws Nederland

Doel van dit congres is om naar aanleiding van de grootschalige onderzoeken naar zeedijken in West-Friesland inzicht te krijgen in de archeologie van de waterbeheersing in Nederland vanaf de Late Middeleeuwen tot in de Nieuwe Tijd. Tijdens het congres zal zowel het onderzoek naar zeedijken, rivierdijken, kades, sluizen als milieumatige veranderingen worden aangesneden. Daarnaast vindt […]

Oosterkerk matthijs@auxilia.biz