Familielezing over scheepsarcheologie in Flevoland

Date:
Time: -

Lelystad – Bijzonder hoogleraar Maritieme Archeologie prof. dr. André van Holk vertelt kinderen, ouders en geïnteresseerden op zondag 15 november over scheepsarcheologie in Flevoland. De provincie is ’s wereld grootste droge scheepskerkhof ter wereld met zo’n 430 scheepswrakken. Deze scheepswrakken zijn ontdekt bij de inpoldering van Flevoland.

Elke zomer werkt het IFMAF* team van studenten archeologie, specialisten en vrijwilligers, aan de opgraving van een geselecteerd scheepswrak in Flevoland. Met de opgravingen wordt kennis opgedaan over de bouw van oude schepen, maar ook over het leven in vroegere tijden. De scheepswrakken die tot nu toe zijn opgegraven, zijn afkomstig uit uiteenlopende tijdsperiodes zoals de Tachtigjarige Oorlog (van 1568 – 1648) en tijd van de patriotten aan het einde van de 18e eeuw, de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. André van Holk vertelt tijdens zijn lezing in Nieuw Land over de hoogtepunten van de verschillende IFMAF-opgravingen tot nu toe.

Vondsten
Na afloop van de lezing in Nieuw Land, van 13.30 tot 14.00 uur, neemt drs. Laura Koehler bezoekers vanuit Nieuw Land mee voor een rondleiding bij RCE, afdeling Maritiem Depot om 14.15 uur. (5 minuten lopen vanaf Nieuw Land). In dit depot, zijn alle aspecten van het werk van een scheepsarcheoloog te zien: van vindplaats tot conservatie en restauratie. De maritieme collectie bestaat uit circa 33.000 objecten en geconserveerde en gerestaureerde schepen. Deze voorwerpen komen uit een periode van ongeveer zevenduizend jaar.

Kosten en aanmelding
Voor het programma op 15 november worden alleen de reguliere entreekosten van Nieuw Land in rekening gebracht. Graag aanmelding via aanmelding@nieuwlanderfgoed.nl o.v.v. lezing IFMAF. De lezing is geschikt voor volwassenen en voor kinderen vanaf 8 jaar. Het entreebewijs van Nieuw Land geeft gratis entree voor het bezoek aan het Maritiem Depot. Kijk voor meer informatie op www.nieuwlanderfgoed.nl

2015-11-15 12:30 2015-11-15 13:00 Europe/Amsterdam Familielezing over scheepsarcheologie in Flevoland

Lelystad – Bijzonder hoogleraar Maritieme Archeologie prof. dr. André van Holk vertelt kinderen, ouders en geïnteresseerden op zondag 15 november over scheepsarcheologie in Flevoland. De provincie is ’s wereld grootste droge scheepskerkhof ter wereld met zo’n 430 scheepswrakken. Deze scheepswrakken zijn ontdekt bij de inpoldering van Flevoland. Elke zomer werkt het IFMAF* team van studenten […]

Nieuw Land, Oostvaardersdijk 01-13, 8200 AB Lelystad matthijs@auxilia.biz