Lezing: Historische ecologie van de Nederlandse landschappen

Date:
Time: -

Beste lezer,

Graag nodigen we u uit voor de eerste in een reeks van acht bijeenkomsten op donderdag 25 februari van 13.30 tot 16.00 uur. Het onderwerp is Historische bossen.

Het betreft een unieke lezingenreeks die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dit jaar organiseren. Tijdens acht middagen met steeds drie presentaties maken we voor tal van Nederlandse landschapstypen en ecosystemen de balans op van de stand van het historisch-landschapsecologisch onderzoek. Ook bekijken we welke mogelijkheden deze aanpak biedt voor beleid, inrichting en beheer.

Aanleiding
Alle landschappen en ecosystemen in ons land zijn ontstaan door een langdurige wisselwerking tussen aarde, natuur en mens. Wie de opbouw en ontstaanswijze van een landschap wil begrijpen, dient daarvoor vakgebieden als aardwetenschappen, ecologie en cultuurhistorie met elkaar te verbinden. De laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor een dergelijke interdisciplinaire aanpak, waarbij ook de contouren opdoemen van een nieuw integraal vakgebied: de historische landschapsecologie. Hoe ziet dit soort onderzoek er eigenlijk uit? Welke methoden zijn hiervoor beschikbaar? Welke resultaten zijn hier tot dusverre mee geboekt? En wat zijn de belangrijkste wetenschappelijke uitdagingen voor de komende jaren?

In de praktijk zien dat natuur- en landschapsbeheer, waterbeheer en erfgoedzorg steeds intensiever met elkaar worden verbonden. Verouderde sectorale benaderingen worden ingeruild voor een nieuwe vorm van integraal terreinbeheer, waarin natuurwaarden, erfgoedwaarden en aardkundige waarden in samenhang met elkaar worden beschermd en beheerd. Wat betekent dit voor inrichting en beheer van terreinen? Welk vooronderzoek is precies nodig? Hoe kan dit worden omgezet in meer integrale inrichtings- en beheervormen? Welke projecten kunnen hierbij tot voorbeeld dienen? En welke uitdagingen liggen er de komende jaren in de verschillende landschappen en ecosystemen?

We kijken uit naar uw deelname aan deze eerste bijeenkomst op 25 februari!
Gedurende het webinar kunt u reageren via de chat.

Otto Brinkkemper, Afdeling Landschap RCE
Theo Spek, Kenniscentrum Landschap RUG

Aanmelden
De bijeenkomst vindt online plaats, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Meld u aan met de blauwe aanmeldknop.

Aanmeld

Vooraf ontvangt u een link naar deelname aan dit webinar.

2021-02-25 12:30 2021-02-25 15:00 Europe/Amsterdam Lezing: Historische ecologie van de Nederlandse landschappen

Beste lezer, Graag nodigen we u uit voor de eerste in een reeks van acht bijeenkomsten op donderdag 25 februari van 13.30 tot 16.00 uur. Het onderwerp is Historische bossen. Het betreft een unieke lezingenreeks die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dit jaar organiseren. […]

matthijs@auxilia.biz