Lezing “Kastelen in Noordoost-Nederland vrij toegankelijk

Date:
Time: -

Kastelen in Noordoost-Nederland

overblijfselen, historie, landschap

Het kasteel speelde in de periode 1050-1425 een belangrijke rol in Noordoost-Nederland. Historica Diana Spiekhout van de Rijksuniversiteit Groningen zal op een vrij toegankelijke bijeenkomst van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Twente nader ingaan op wie de belanghebbenden waren, welke functies de kastelen hadden en waar ze in het landschap werden aangelegd. De lezing op maandagavond 7 maart wordt gehouden in de Twickelschuur, onderdeel van Erve Hondeborg aan de Esweg 1 tussen Zenderen en Bornebroek. Aanvang 20.00 uur, toegang gratis.

 De locatie van de lezing is heel toepasselijk. Boerderij Erve Hondeborg is namelijk gebouwd op een voormalige kasteelplaats. Op 12 september vorig jaar hielpen leden van de AWN mee met het veilig stellen van vondsten uit de slotgracht die ten dele weer is uitgegraven. Deze vondsten bestaande uit steengoed, metalen voorwerpen waaronder tinnen lepels en ijzerwaren zullen in de vorm van een mini-expositie aanwezig zijn in de Twickelschuur.

Uit het onderzoek van Diana Spiekhout komt naar voren dat het kasteel een belangrijke rol speelde in Noordoost-Nederland in de periode 1050-1425. In de lezing wordt de ontwikkeling van de Overstichtse – het territorium van de bisschop van Utrecht waar Overijssel ook deel van uitmaakte – kastelenbouw geschetst en in een breder landschappelijk en historisch kader geplaatst. Diana Spiekhout zal daarbij ook met nadruk aandacht aan kastelen(bouw) in Twente besteden.

Locatie: Twickelschuur, onderdeel van Erve Hondeborg aan de Esweg 1 tussen Zenderen en Bornerbroek. Aanvang op 7 maart is 20.00 uur. De toegang is gratis.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met: Dick Schlüter; d.schluter@kpnmail.nl of 053-4319976/06-43466128

2016-03-07 19:00 2016-03-07 20:00 Europe/Amsterdam Lezing “Kastelen in Noordoost-Nederland vrij toegankelijk

Kastelen in Noordoost-Nederland overblijfselen, historie, landschap Het kasteel speelde in de periode 1050-1425 een belangrijke rol in Noordoost-Nederland. Historica Diana Spiekhout van de Rijksuniversiteit Groningen zal op een vrij toegankelijke bijeenkomst van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Twente nader ingaan op wie de belanghebbenden waren, welke functies de kastelen hadden en waar ze in het […]

Erve Hondeborg aan de Esweg 1 tussen Zenderen en Bornerbroek matthijs@auxilia.biz