Metaaltijdendag

Date:
Time: -

Thema 2015: Van heinde en verre

De ochtendsessie wordt ingenomen door aan een thema gekoppelde bijdragen. Dit jaar betreft het thema ‘Van heinde en verre: contact- en uitwisselingsnetwerken in materiële en culturele zin’. Binnen dit thema is er aandacht voor de achtergronden bij, en schalen van, uitwisseling en contacten tussen gemeenschappen in de metaaltijden. Het streven is om hierbij verder te komen dan het simpelweg presenteren van verspreidingsbeelden waaruit spreekt dat ‘zaken buiten hun normale voorkomen zijn aangetroffen’ – en om juist over de sociale implicaties van gedachten te wisselen. Welke personen waren op welke wijzen betrokken bij vastgestelde contacten? Verspreiden goederen, personen en ideeën (zoals technologische, practische en sociale know-how) zich gezamelijk of juist gescheiden? Wat weten we eigenlijk van de wijzen waarop supra-regionale elementen hun intrede deden (is het aanbod druppelsgewijs, bulksgewijs, was er down-the-line exchange)? Hoe zou het eigenaarschap van supraregionale goederen zijn beschouwd (uitsluitend economisch, zoals moderne economische verhandelbare goederen (commodities) of als objecten met een (deels) herleidbaar of onvervreembaar exotisch karakter)? Werden bepaalde (groepen van) personen invloedrijker door het aangaan, controleren of herverdelen van supraregionale elementen en wat is de bestendigheid van dit soort systemen op de lange termijn? Waarom verdwijnen soms langlopende contactnetwerken en ontstaan er eveneens nieuwe netwerken met soms andere oriëntaties?

Bovenstaande vragen tonen al aan dat de rol van contact- en uitwisselingsnetwerken voor de metaaltijden in de Lage Landen nog veel gedetaileerde invulling behoeft. De lezingen in het ochtenddeel van de 3e metaaltijdendag vormen hiertoe hopelijk een eerste aanzet.

Programma

Inschrijven

2015-10-16 08:00 2015-10-16 16:00 Europe/Amsterdam Metaaltijdendag

Thema 2015: Van heinde en verre De ochtendsessie wordt ingenomen door aan een thema gekoppelde bijdragen. Dit jaar betreft het thema ‘Van heinde en verre: contact- en uitwisselingsnetwerken in materiële en culturele zin’. Binnen dit thema is er aandacht voor de achtergronden bij, en schalen van, uitwisseling en contacten tussen gemeenschappen in de metaaltijden. Het […]

Smallepad 5 matthijs@auxilia.biz