Nicolaas van der Monde-lezing: Vroegere rivierlopen in Utrecht

Date:
Time: -

Lezing: Ontwikkeling van de rivierlopen in en om de stad Utrecht in de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen

Op dinsdag 7 februari 2017 vindt in de Pieterskerk te Utrecht de 32e Nicolaas van der Monde-lezing plaats. De lezing begint om 20.00 uur. Spreker is drs. Marieke van Dinter, fysisch geograaf.

Al meer dan een eeuw lang houden archeologen, historici en geologen zich bezig met de vraag waar de rivierbeddingen van Rijn en Vecht lagen binnen de Utrechtse stadsgrenzen. In het kader van het project ‘Domplein 2013’ heeft Marieke van Dinter de ligging en ontwikkeling van de rivierlopen ín en rondom de stad Utrecht in de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen gereconstrueerd. Deze reconstructie is gebaseerd op nieuwe geo-archeologische gegevens – afkomstig van de grootschalige opgravingen die de laatste decennia in Leidsche Rijn hebben plaats gevonden en kleinschalige in de stad Utrecht – en op herinterpretatie van oude opgravingsgegevens uit Utrecht. Tijdens de lezing zullen de nieuwe rivier- en landschapsreconstructies worden gepresenteerd en zal worden ingegaan op de invloed die deze ontwikkelingen hadden op de bewoningsgeschiedenis van het gebied.

Marieke van Dinter is in Utrecht afgestudeerd als fysisch geograaf. Sinds 1997 werkt zij bij ADC Archeoprojecten om het landschap vóór, tijdens en na de bewoning te reconstrueren bij archeologische opgravingen. In deze periode was zij gedeeltelijk gedetacheerd bij de gemeente Utrecht en daardoor betrokken bij vele opgravingen in Leidsche Rijn. Daarnaast werkte zij aan een promotieonderzoek aan de Universiteit van Utrecht over de ontwikkeling van de Oude Rijn vanaf de Romeinse tijd.

Toegang gratis / Kerk open: 19.30 uur / In de pauze is koffie en thee verkrijgbaar en na de lezing andere dranken / Meer info: www.oud-utrecht.nl

Toegang tot de Nicolaas van der Monde-lezing is vanaf dit jaar uitsluitend mogelijk door vooraf-aanmelding via de website van Oud-Utrecht.
Voor deze aanmelding kunt u vanaf 15 januari 2017 tot en met 1 februari 2017 terecht op de website www.oud-utrecht.nl; ga daar naar de agenda naar de aankondiging van de Van der Monde-lezing om u aan te melden. U krijgt ter bevestiging het toegangsbewijs per mail toegestuurd. Mocht u niet beschikken over internet, dan kunt u zich ook aanmelden via een relatie (vriend, kennis, etc.).

2017-02-07 18:30 2017-02-07 18:30 Europe/Amsterdam Nicolaas van der Monde-lezing: Vroegere rivierlopen in Utrecht

Lezing: Ontwikkeling van de rivierlopen in en om de stad Utrecht in de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen Op dinsdag 7 februari 2017 vindt in de Pieterskerk te Utrecht de 32e Nicolaas van der Monde-lezing plaats. De lezing begint om 20.00 uur. Spreker is drs. Marieke van Dinter, fysisch geograaf. Al meer dan een eeuw […]

Pieterskerk matthijs@auxilia.biz