Open dag opgraving “Sion” in Rijswijk (ZH)

Date:
Time: -

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd voor een open dag op de opgraving ‘Sion’ in Rijswijk (ZH) op woensdag 9 mei 2018, tussen 15.00 en 19.00 uur. Verzamelen in de tent op het opgravingsterrein. Daar wordt een korte presentatie gegeven en is een selectie van het vondstmateriaal te zien. Daarna wordt een rondleiding op het opgravingsterrein gegeven.

De opgraving vindt plaats op het terrein van het middeleeuwse klooster Sion (ca. 1435-ca. 1574). Later ontstond er de gelijknamige buitenplaats die zou uitgroeien tot de grootste van Delfland. De buitenplaats was lange tijd in bezit van de familie Van Hogendorp en werd gesloopt omstreeks 1800.
Vanwege woningbouw wordt een deel van het terrein opgegraven. Tijdens de open dag liggen enkele opgravingsputten open waarin resten te zien zijn van zowel het klooster als van de buitenplaats. Naast funderingen, greppels, puinbanen en een brede sloot, voorzien van houten beschoeiingen met trekankers, is ook een bijzondere vondst te zien: in een hoek van het terrein waar aanwijzingen voor middeleeuwse leerbewerking zijn gevonden zijn enkele ronde putten gevonden met een onderin een houten bodem waarop een dikke en harde kalklaag is gevormd. De functie van de putten is vooralsnog onbekend maar zij speelden mogelijk een rol in de productie van perkament. Verder onderzoek naar de aard van de kalklaag moet hier in de toekomst meer duidelijkheid over geven. Twee van deze putten zijn op de open dag te zien.

Het terrein is gelegen aan de Sionsweg te Rijswijk. De toegang, een met spandoeken gemarkeerd asfaltweggetje, bevindt zich tussen huisnummer 58 en de waterpartij.
Ruimte om te parkeren is zeer beperkt! Openbaar vervoer, fietsen en carpoolen wordt aangeraden en auto’s zullen op parkeerplaatsen in de omliggende wijk moeten worden geparkeerd.

De opgraving wordt uitgevoerd door ADC ArcheoProjecten in samenwerking met het Bureau Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente Rijswijk.

Met vriendelijke groet,

Hans Koot
Gemeentelijk archeoloog
Gemeente Rijswijk
Yannick Raczynski Henk
Opgravingsleider
ADC ArcheoProjecten

2018-05-09 13:00 2018-05-09 17:00 Europe/Amsterdam Open dag opgraving “Sion” in Rijswijk (ZH)

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd voor een open dag op de opgraving ‘Sion’ in Rijswijk (ZH) op woensdag 9 mei 2018, tussen 15.00 en 19.00 uur. Verzamelen in de tent op het opgravingsterrein. Daar wordt een korte presentatie gegeven en is een selectie van het vondstmateriaal te zien. Daarna wordt een rondleiding op het opgravingsterrein gegeven. […]

Rijswijk matthijs@auxilia.biz