Open middagen bij opgraving Romeins grafveld en middeleeuwse hofstede Vinkenburg in plangebied Het Burgje te Odijk, gemeente Bunnik

Datum:
Tijd: -
Vanaf 15 mei zijn archeologen van ADC ArcheoProjecten in opdracht van de gemeente Bunnik en in samenwerking met vrijwilligers van de AWN een vlakdekkende opgraving aan het uitvoeren in Odijk, gemeente Bunnik. Uit het vooronderzoek van Vestigia en ADC ArcheoProjecten blijkt dat zich hier resten van een Romeins grafveld en een historisch bekende middeleeuwse hofstede bevinden.
IJzertijdbewoning:
 
Een onverwachte vondst is dat op de oeverwallen van een voorloper van de huidige Kromme Rijn in of nabij het plangebied sprake is geweest van bewoning in de IJzertijd. Dit hebben de archeologen ontdekt op basis van de in deze geulvulling gevonden fragmenten aardewerk.
Romeins grafveld:
Uit de voorlopige resultaten van de opgraving van het Romeinse grafveld blijkt dat naar verhouding veel Romeinse ‘Odijkers’ zijn begraven. Dat is uitzonderlijk omdat uit ander grafveldonderzoek blijkt dat men er in die periode veelal de voorkeur aan gaf om de overledenen te cremeren. Een verklaring hiervoor is nog niet te geven, wellicht gaat het hier om een lokaal grafgebruik. Het onderzoek toont aan dat het van groot belang is om de informatie over Romeinse rijksgrenszone (de Limes) te behouden voor latere generaties. De voordracht van de Limes als UNESCO-werelderfgoed kan hieraan een positieve bijdrage leveren.
 
Middeleeuwse hofstede Vinkenburg:
Tijdens het onderzoek zijn resten gevonden van de middeleeuwse hofstede ‘Vinkenburg’. Van deze historisch hofstede was de exacte locatie niet meer bekend. Deze hofstede blijkt veel ouder te zijn dan uit de oudst bekende historische vermelding uit 1473 valt op te maken. Uit de gevonden aardewerkscherven maken de archeologen namelijk op dat deze locatie al in de dertiende eeuw bewoond was. Volgens de opgravers komt het zelden voor dat een dergelijke historische vindplaats in zijn geheel wordt opgegraven en dat daardoor de complete bewoningsgeschiedenis kan worden ontrafeld. Deze informatie wordt gebruikt als inspiratie voor de inrichting van de nieuwe buurtschappen Het Burgje en De Heuveltjes en daarmee blijven de verhalen van deze locatie voorleven.   
Wanneer: vrijdag 9 juni en woensdag 14 juni van 14.00 – 18.00 uur.
Waar: Weteringsdijk – Vinkenburgweg, Odijk, gemeente Bunnik
Voor wie geschikt: voor iedereen (speciaal ook geschikt voor jeugdige bezoekers); er worden diverse leuke activiteiten rondom de thema’s ‘Middeleeuwen’ (9 juni) en ‘Romeinse tijd’ (14 juni) georganiseerd.
2017-06-09 12:00 2017-06-09 18:00 Europe/Amsterdam Open middagen bij opgraving Romeins grafveld en middeleeuwse hofstede Vinkenburg in plangebied Het Burgje te Odijk, gemeente Bunnik

Vanaf 15 mei zijn archeologen van ADC ArcheoProjecten in opdracht van de gemeente Bunnik en in samenwerking met vrijwilligers van de AWN een vlakdekkende opgraving aan het uitvoeren in Odijk, gemeente Bunnik. Uit het vooronderzoek van Vestigia en ADC ArcheoProjecten blijkt dat zich hier resten van een Romeins grafveld en een historisch bekende middeleeuwse hofstede […]

Weteringsdijk – Vinkenburgweg, Odijk, gemeente Bunnik matthijs@auxilia.biz