Praat mee over Toekomstbestendig Erfgoedbeleid, 8, 9 en 11 mei

Date:
Time: -

De erfgoedwereld is in beweging. De Erfgoedwet, de Omgevingswet en veranderend (financieel) instrumentarium zijn van invloed op ons erfgoed. Duurzaamheid van monumenten wordt steeds belangrijker, de behoefte om erfgoed te beleven en te benutten groeit en leegstand van bijvoorbeeld kerken en boerderijen neemt toe. Deze ontwikkelingen maken modernisering van het erfgoedbeleid noodzakelijk.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap -de beleidsdirectie Erfgoed en Kunsten in Den Haag en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort- werkt aan toekomstbestendig beleid om de zorg voor monumenten ook in de toekomst goed te kunnen uitvoeren. OCW wil hierbij graag samenwerken met gemeenten, provincies, de vakwereld, erfgoedorganisaties en monumenteneigenaren.

Wilt u ook meepraten over het erfgoedbeleid? Graag! Het ministerie van OCW nodigt u uit om deel te nemen aan de werktafels van dit beleidstraject, dat de titel Erfgoed Telt heeft gekregen.

Werktafels
Met de werktafels bieden we een open platform waarin we op zoek gaan naar antwoorden op ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de toekomst van het erfgoed. Ook inventariseren we de opgaven voor de komende tijd. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we in gesprek over hoe we monumenten kunnen (her-)gebruiken, hoe we de instandhouding ervan het beste vormgeven en hoe we erfgoedwaarden met onze leefomgeving verbinden.

Tijdens de bijeenkomst wordt de discussie afgetrapt door een vijftal tafelgasten. Zij leveren een inhoudelijke en praktijk gerelateerde bijdrage aan de inhoud van de middag. Vervolgens wordt het debat verbreed naar het publiek in de zaal. Het ministerie van OCW nodigt u van harte uit om als deelnemer in de zaal aanwezig te zijn.

De werktafels worden georganiseerd op 8, 9 en 11 mei.

  • Maandag 8 mei – Amsterdam, Marineterrein, commandantswoning, Kattenburgerstraat 5. 14.30u inloop, debat 15.00-17.00u.
  • Dinsdag 9 mei – Eindhoven, TAC, Vonderweg 1. 14.30u inloop, debat 15.00-17.00u.
  • Donderdag 11 mei – Zwolle, Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29. 14.30u inloop, debat 15.00-17.00u.

Aanmelden
Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor één van de 3 werktafels.

  • U kunt zich tot en met 1 mei aanmelden.
  • Het aantal plaatsen per bijeenkomst is circa 50 personen.
  • Indien er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, wordt bij de selectie van aanmeldingen gekeken naar de volgorde van binnenkomst, maar ook naar een brede vertegenwoordiging van het erfgoedveld.
  • U ontvangt na aanmelding een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u zo snel mogelijk een bevestiging van deelname per e-mail.
  • Deelname aan een werktafel is kosteloos.
  • Het definitieve programma en verdere details worden voorafgaand aan iedere bijeenkomst persoonlijk naar u gemaild.

Mocht u nog verdere vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het projectteam via erfgoedtelt@minocw.nl.

Meer informatie over het project Erfgoed Telt kunt u vinden op www.cultureelerfgoed.nl/dossiers/erfgoed-telt.

Hartelijke groeten,
Namens OCW,

Jan de Jong, projectleider Erfgoed Telt

2017-05-08 12:30 2017-05-08 12:30 Europe/Amsterdam Praat mee over Toekomstbestendig Erfgoedbeleid, 8, 9 en 11 mei

De erfgoedwereld is in beweging. De Erfgoedwet, de Omgevingswet en veranderend (financieel) instrumentarium zijn van invloed op ons erfgoed. Duurzaamheid van monumenten wordt steeds belangrijker, de behoefte om erfgoed te beleven en te benutten groeit en leegstand van bijvoorbeeld kerken en boerderijen neemt toe. Deze ontwikkelingen maken modernisering van het erfgoedbeleid noodzakelijk. Het ministerie van […]

Amsterdam, Eindhoven en Zwolle matthijs@auxilia.biz