Symposium De Hanze: handel, communicatie en conflict

Datum: 30/06/2023
Tijd: 10:30 - 16:30
Locatie: Walburgiskerk
Symposium

Koersen op rijkdom, laveren langs risico. Zutphen, vrijdag 30 juni 2023

PROGRAMMA:

10h30 Inloop met koffie/thee.

11h00 Welkom en korte toelichting programma door dagvoorzitter Dr. Hanno Brand, Erfgoed Gelderland.

BLOK 1: SOLIDARITEIT EN DIPLOMATIE

11h15 Dr. Carsten Jahnke, Universiteit van Kopenhagen. Hanseatic League without nationalism: the beginnings of the Hanseatic League and the economic history of Europe before the 14th century. *)

12h00 Christian Manger, Universiteit van Amsterdam. Diplomatieke duizendpoten. Stedelijk conflictmanagement in de Hanze en de rol van de stadsecretaris.

12h30 Lunchpauze

BLOK 2: VOORSPELLEN EN VOORKOMEN VAN RISICO’S

13h45 Max-Quentin Bischoff, Universiteit Antwerpen. Praying and Planning for Profit. Future Orientation in the Correspondences of Linhart Tucher and Hildebrand Veckinchusen. *)

14h15 Christian Ashauer, Helmut Schmidt Universität Hamburg. De maat is vol! Standaardisatie van maten en vaten in de bierhandel als instrument van risico- en conflictmijding?

14h45 koffie/thee-break

BLOK 3: OP DE JUISTE PLAATS, OP DE JUISTE TIJD

15h10 Dr. Christian Etheridge, Nationalmuseum Stockholm. Dutch merchants along the Øresund. Zytfensgade and other curious relics of the trade between the Netherlands and Dragør. *)

15h40 Dr. Michel Groothedde, Stadsarcheoloog Zutphen. Vreemd wisselgeld. Deense penningen in Zutphen als neerslag van de Sonthandel.

16h00 Dr. Bart Holterman, Deutsches Schifffahrtsmuseum, Bremerhaven. Handelen is wandelen. De reconstructie van landtransport in de Hanzetijd met behulp van digitale methoden.

16h30 Afsluiting met hapje/drankje.

U kunt zich inschrijven via de pagina aanmelden.

*) deze presentaties zijn in het Engels.

2024-05-29 07:40 2024-05-29 07:40 Europe/Amsterdam Symposium De Hanze: handel, communicatie en conflict

Koersen op rijkdom, laveren langs risico. Zutphen, vrijdag 30 juni 2023 PROGRAMMA: 10h30 Inloop met koffie/thee. 11h00 Welkom en korte toelichting programma door dagvoorzitter Dr. Hanno Brand, Erfgoed Gelderland. BLOK 1: SOLIDARITEIT EN DIPLOMATIE 11h15 Dr. Carsten Jahnke, Universiteit van Kopenhagen. Hanseatic League without nationalism: the beginnings of the Hanseatic League and the economic history of […]

matthijs@auxilia.biz