Uitnodiging voor de jaarlijkse Schervendag LWAOW

Date:
Time: -

UITNODIGING voor de jaarlijkse Schervendag LWAOW op zaterdag 19 januari 2019 bij het Archeologisch Diensten Centrum ADC, Nijverheidsweg Noord 114, 3812 PN in Amersfoort

Het voorlopige programma voor deze dag ziet er als volgt uit:

09.30 uur – Inloop met koffie en thee

10.00 uur – Welkomstwoord door gastheer Joep Verwey namens ADC

10.10 uur – Opening door Jan Venema voorzitter LWAOW

10.15 uur – ‘De Lage Landen en Caesars Britse invasie’, door Tom Buijtendorp

10.45 uur – ‘Wat doet Rijkswaterstaat met wrakken’, door Janneke Bos

11.15 uur – ‘Achtergronden van het duiken op Rooswijk’, door Martijn Manders

12.00 uur – Lunch en bijpraten

13.00 uur – ‘Gestrand, gezonken, vergeten en opgegraven’, het bijzondere verhaal van een groot 18e-eeuwse bewapende koopvaarder die voor de kust van Kuinre verging door Yftinus van Popta.

13.45 uur – ‘Archeologie in Hongarije, een vergelijking’ door Gajus Scheltema, voorzitter AWN en oud-ambassadeur in Hongarije

14.15 uur – ‘Mededelingen uit de LWAOW’ door Liselore Muis

14.45 uur – Kleine koffie en theepauze

15.30 uur – Diverse lezingen door LWAOW leden, over hun activiteiten in het veld

16.30 uur – Afscheid voorzitter en aansluitende napraten onder genot van een borrel.

De deelnemersbijdrage aan deze Schervendag bedraagt voor leden AWN/LWAOW € 20,00 per persoon en voor niet-leden € 25,00 per persoon.

Verzoek het bedrag voor deelname over te maken op rekeningnr. NL41 ABNA 0568 4227 32 ten name van penningmeester LWAOW te Hilversum

In verband met de bestellingen voor de lunch verzoeken wij u bij deelname aan deze Schervendag dit voor 17 januari 2019 door te geven via mail secretariaat@lwaow.nl

Met vriendelijke groeten, bestuur van de LWAOW

Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water secretariaat: 0521-517 456; e-mail: secretariaat@lwaow.nl

2019-01-19 08:30 2019-01-19 16:00 Europe/Amsterdam Uitnodiging voor de jaarlijkse Schervendag LWAOW

UITNODIGING voor de jaarlijkse Schervendag LWAOW op zaterdag 19 januari 2019 bij het Archeologisch Diensten Centrum ADC, Nijverheidsweg Noord 114, 3812 PN in Amersfoort Het voorlopige programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 09.30 uur – Inloop met koffie en thee 10.00 uur – Welkomstwoord door gastheer Joep Verwey namens ADC 10.10 uur – Opening door […]

Nijverheidsweg Noord 114, Amersfoort matthijs@auxilia.biz