Uitnodiging voor de 66e Algemene Leden Vergadering in het Huis van Hilde te Castricum

Date:
Time: -

Het landelijk bestuur van de AWN heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van de 66e Algemene LedenVergadering (ALV) op zaterdag 8 april 2017 in het Huis van Hilde te Castricum, Westerplein 6 (zie routebeschrijving, pag. 2).

Het programma ziet er als volgt uit :
10.00 – 10.15 uur Ontvangst in het Auditorium met een kopje koffie of thee
10.15 – 10.20 uur Opening door de voorzitter, mevrouw dr. Tonnie van de Rijdt
10.20 – 10.25 uur Introductie van mevrouw Veldman door Ruud Marcus, voorzitter van afdeling 9 “Noord-Holland Noord”
10.25 – 10.35 uur Welkomstwoord door mevrouw drs. Anouk Veldman, senior archeoloog en locatie-manager van het Huis van Hilde
10.35 – 12.00 uur Algemene LedenVergadering (zie pag. 4)
12.00 – 13.00 uur Lunch in Hildes Heerlykhyd
13.00 – 16.00 uur Middagprogramma (zie pag. 3)
16.00 – 17.00 uur Afsluiting met een hapje en een drankje

In verband met de volle agenda van de ALV wordt u verzocht tijdig aanwezig te zijn.
De stukken zijn te vinden onder deze link

Deelname
Als u aan deze gezellige en nuttige dag wilt deelnemen, kunt u zich aanmelden bij de landelijk
secretaris van de AWN, Henk Kluitenberg, Grebbeweg 24-A 3911 AW Rhenen (per post) of secretaris@awn-archeologie.nl (via de e-mail).
Geef bij uw aanmelding, naast naam en afdeling, aan :
of u alleen voor het ochtendprogramma (tot 12.00 uur) komt of ook voor de lunch en het middagprogramma. Aan het laatste zijn kosten verbonden : € 17,50 per persoon (zie onder).
 of u (bij deelname aan de lunch) last hebt van voedsel-allergieën en/of dieet-wensen hebt.

a) het verslag van de 65e ALV 2016
b) landelijk jaarverslag 2016, incl. de financiële verantwoording
c) Beleidsplan 2017-2021
d) bestuursvoorstel aanpassing lidsoorten en contributies 2018
Op verzoek kan het ook per post worden toegezonden (eind maart).
Voor deelname aan de lunch en het middagprogramma (introducés zijn welkom) dient u per deelnemer 17,50 over te maken op bankrekening NL40 INGB 0000 5778 08 t.n.v. penningmeester AWN onder vermelding van uw naam en “deelname ALV”. Na ontvangst van dit bedrag is uw aanmelding voor het middagprogramma definitief.

Locatie : Huis van Hilde, Westerplein 6, 1901 NA Castricum

Openbaar vervoer
Het Huis van Hilde is gevestigd aan het Westerplein in Castricum en is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Het plein ligt aan de achterzijde van het NS-station Castricum.

Parkeren
Parkeren bij het Huis van Hilde en het NS-station Castricum is gratis. U kunt ook parkeren op de Stationsweg en de Kramerweg in Castricum.

Voor meer informatie, over de locatie van het huis van Hilde, het middagprogramma en de agenda, klik op deze link.

 

2017-04-08 08:00 2017-04-08 15:00 Europe/Amsterdam Uitnodiging voor de 66e Algemene Leden Vergadering in het Huis van Hilde te Castricum

Het landelijk bestuur van de AWN heeft het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van de 66e Algemene LedenVergadering (ALV) op zaterdag 8 april 2017 in het Huis van Hilde te Castricum, Westerplein 6 (zie routebeschrijving, pag. 2). Het programma ziet er als volgt uit : 10.00 – 10.15 uur Ontvangst in het […]

Huis van Hilde, Westerplein 6, 1901 NA Castricum matthijs@auxilia.biz