Omgevingswet uitgesteld

Inmiddels is bekend dat de nieuwe Omgevingswet wederom is uitgesteld. Nu is vastgesteld dat op 1 januari 2024 de knop wordt omgezet en en dan moet er volgens de nieuwe Omgevingswet en -regelgeving gewerkt worden. (Let op! Tot die tijd geldt de oude wet- en regelgeving.) De voorbereidingen gaan gewoon door: omgevingsvisies vaststellen, omgevingsplannen opstellen en per 2024 omgevingsvergunningen volgens het nieuwe systeem kunnen behandelen. Veel wordt dan lokaal/regionaal bepaald (binnen de kaders door provincie en het Rijk, en Waterschappen).

Waar raakt dit erfgoed in den brede en m.n. archeologisch erfgoed?  

Landelijk vastgesteld en ook lokaal/regionaal in uitvoering zijn vier grote uitdagingen: woningbouw, biodiversiteit, klimaatverandering (opwarming, Co2), en energie-opgaven.

Neem waar, stel vragen en leg verbanden! 

Voor AWN-ers is het van belang lokaal/regionaal hun archeologische kennis en kunde te kunnen delen en in te brengen, samen met andere vrijwilligersorganisaties, burgerinitiatieven, bij visie- en planvorming en aanvragen voor omgevingsvergunningen.

Lees verder de informatie op https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/omgevingswet .