Lespakketten

Veel leraren weten niet veel over archeologie en hun leerlingen dus ook niet. Leraren krijgen dat niet mee in hun opleiding. De meesten denken dus nog steeds dat archeologie alleen opgraven van oud materiaal is, uit prehistorie en middeleeuwen. Bij de AWN en de werkgroep gaat het erom het publiek, de leraar en de leerling te laten zien, dat archeologie over de hele geschiedenis gaat, tot voorbij de Tweede Wereldoorlog. Om deze reden biedt de AWN-Werkgroep Erfgoededucatie en Archeologie educatieve methoden aan vrijwilligers, beroepsarcheologen en het onderwijs.

De Werkgroep Jeugd en Archeologische Erfgoededucatie ontwikkelt een serie educatiepakketten voor basisscholen en het voortgezet onderwijs. Er zijn reeds diverse pakketten beschikbaar en er komen regelmatig nieuwe pakketten bij. Actuele informatie is te vinden op een speciale website, www.archeologieopschool.nl. Deze website is primair bestemd voor leraren van basisscholen, AWN-afdelingen en andere erfgoedorganisaties die educatieprogramma’s voor het basisonderwijs of vmbo onderbouw willen organiseren. De Werkgroep werkt bij het ontwikkelen van de programma’s nauw samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).