Educatieprojecten

De AWN biedt naast de lespakketten andere vormen om jeugd en jongeren te bereiken, zowel in schoolverband als daarbuiten. Activiteiten kunnen ontwikkeld worden op initiatief van de AWN-afdelingen, maar deze vrijwilligers kunnen ook betrokken worden door externe partijen.

Activiteiten voor kinderen en jongeren kunnen op verschillende manieren georganiseerd worden. Zo zijn er bijvoorbeeld ‘opgravingsactiviteiten’, waaraan zelfs de jongste kinderen mee kunnen doen met eigen schep en zeef tijdens open dagen, maar ook een archeologische speurtocht met inhoudelijke vragen behoort tot de mogelijkheden.

Jeugdactiviteiten van afdelingen

Diverse AWN-afdelingen organiseren activiteiten waaraan jeugd en jongeren mee kunnen doen.

Bezoek aan een opgraving

Een opgraving in eigen buurt of gemeente is een uitgelezen gelegenheid om archeologie bij jeugdigen te laten leven. Opgravingen vinden vaak onder grote tijdsdruk plaats. Beroepsarcheologen hebben dan niet of nauwelijks de ruimte om naar scholen toe te gaan of klassen op de opgraving te ontvangen. Vrijwilligers hebben die ruimte wel. Bovendien kunnen zij meer aansluiten bij de lokale geschiedenis en is het voor hen gemakkelijker contacten met scholen te leggen. Een vrijwilliger geeft bijvoorbeeld eerst een les op school en organiseert een bezoek aan de opgraving. Een beroepsarcheoloog is dan alleen tijd kwijt aan een eventuele toelichting bij dat bezoek.

Bedrijven en gemeentelijke diensten die met de AWN samenwerken ondersteunen deze wijze van educatie. In de praktijk komt het er echter niet altijd van.

Wilt u weten of de AWN-Afdeling bij u in de buurt bezoeken aan opgravingen organiseert? Kijk dan bij de AWN-afdelingen.

Jeugdactiviteiten gekoppeld aan een tentoonstelling

Een trend bij het inrichten van tentoonstellingen is dat er rekening wordt gehouden met jeugdige bezoekers. Denk hierbij aan speciale kinderpanelen en doe-activiteiten. Een dergelijke tentoonstelling biedt dan tevens de mogelijkheid van georganiseerde bezoeken in schoolverband, al dan niet in combinatie met een les op school. Ook dit is bij uitstek een rol die vrijwilligers op zich kunnen nemen. Voor contact met AWN-vrijwilligers uit diverse regio’s kunt u kijken bij de AWN-afdelingen. Voor meer informatie over exposeren van archeologisch materiaal kunt u ook kijken op de pagina tentoonstellingen.

Buitenschoolse opvang

Alle activiteiten die voor basisscholen worden georganiseerd kunnen ook heel goed voor Buitenschoolse Opvang (BSO) worden benut. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op met Wim Schennink of kijk op www.archeologieopschool.nl

Contact met werkgroep

Wilt u contact met de landelijke Werkgroep Jeugd- en Erfgoededucatie om te praten over de educatiemogelijkheden van de AWN? Dan kunt u mailen met Wim Schennink, voorzitter van deze werkgroep.