There is nothing to show here!
Slider with alias gaea not found.

Maastricht in 2017 hart van archeologisch Europa

Limburg is schatrijk qua bodemvondsten, zoals werktuigen van Neanderthalers, sporen van de vroegste landbouwers, grafheuvels van stamhoofden uit de IJzertijd, resten van Romeinse herenboerderijen, vroegmiddeleeuwse kerken en verdedigingswerken uit de Tachtigjarige Oorlog. Geen wonder dat 2000 archeologen uit heel Europa in 2017 vier dagen naar Limburg komen als in Maastricht het jaarlijkse congres plaatsvindt van de European Association of Archaeologists (EAA).

Limburg grijpt dit wetenschappelijk congres aan om oudheidkunde voor een breed publiek toegankelijk te maken. ,,Ook mensen buiten de archeologie moeten profiteren van het feit dat het Europese congres hier is. Daarom staan we een breed publieksprogramma voor. “zegt Limburgs gedeputeerde Hans Teunissen. De Limburgse gemeenten hebben al enthousiast gereageerd.

“De gemeente Maastricht heeft de laatste tientallen jaren fors geïnvesteerd in het archeologische onderzoek van het rijke verleden van onze stad en het behoud daarvan. Dit congres biedt niet alleen de mogelijkheid om onze resultaten te presenteren aan archeologen uit binnen- en buitenland. Het geeft ons ook de kans om het rijke cultureel erfgoed van Maastricht en haar euregio toegankelijk en beleefbaar te maken voor een breed internationaal publiek”, zegt Maastrichts wethouder Gerdo van Grootheest,

Speciale aandacht wordt besteed aan het 25-jarig jubileum van het Verdrag van Valletta (Malta). Dit verdrag is in Europa van grote invloed geweest op het onderzoek, de bescherming en de presentatie van het Europese archeologische erfgoed. Het jubileum biedt een uitgelezen mogelijkheid om terug te kijken en de vraag te beantwoorden wat er is bereikt.

Susan Lammers, directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: ,,2017: twee zilveren jubilea, Valletta en Maastricht! In 25 jaar is er zo veel veranderd, ook in de Nederlandse archeologie. Ik ben benieuwd hoe men in andere Europese landen oordeelt over de effecten van “Malta”. Over hoe het in de Nederlandse archeologie gaat zijn we niet ontevreden, maar je moet altijd van anderen durven leren.”

De conferentie biedt echter aan de deelnemers ook de uitnodiging om samen nieuwe initiatieven te formuleren, in de geest van het verdrag dat ten grondslag lag aan de Europese Gemeenschap en dat ook in 1992 werd gesloten, nota bene in Maastricht (Verdrag van Maastricht). Het EAA-congres omvat honderden lezingen en discussies en tientallen archeologische excursies in Limburg en de euregio. Het congres zal vele nieuwe inzichten bieden in de geschiedenis van Europa en haar regio’s van de eerste menselijke aanwezigheid tot de Tweede Wereldoorlog.

Daarnaast komt de vraag aan de orde hoe we het archeologische erfgoed ook voor toekomstige generaties veiligstellen zodat archeologische resten later met betere methoden en technieken en vanuit nieuwe vragen kunnen worden bestudeerd. In de Maastrichter editie van het EAA-congres wordt speciale aandacht besteed aan de veelzijdige relatie tussen archeologie en publiek.

Op de foto:
Van links naar rechts: Maastrichts wethouder Gerdo van Grootheest, Limburgs gedeputeerde Hans Teunissen en directeur Susan Lammers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ondertekenden vandaag een overeenkomst om samen de schouders te zetten onder de organisatie van het jaarlijkse congres van de European Association of Archaeologists (EAA) in september 2017 te Maastricht.

Plaats een reactie