Eeuwenoude inspiratie voor de Waalsprong

De afgelopen jaren is er veel archeologisch onderzoek gedaan in de Waalsprong. Daaruit blijkt dat het gebied een zeer lange en aansluitende bewoningsgeschiedenis kent. Dat is heel bijzonder. De gemeente wil het verhaal van de Waalsprong nog meer zichtbaar en beleefbaar maken in het gebied. Daarom hebben we een handboek laten maken ter inspiratie voor de verdere ontwikkelingen en visualisaties van de bijzondere historie van Nijmegen Noord.

In de Waalsprong wordt samen met projectontwikkelaars gewerkt aan woningbouw, maatschappelijke functies, infrastructuur en bedrijvigheid. Archeologie en ander erfgoed zijn onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van de Waalsprong. Hier vonden archeologen ‘het potje van Lent’, fort Knodsenburg en roadbarriers uit de Tweede Wereldoorlog.Het handboek voor de erfgoedbeleving biedt handvatten en inspiratie om in samenwerking met de projectontwikkelaars, ondernemers, scholen en inwoners voort te bouwen op het verhaal van de plek en daarmee bij te dragen aan de identiteit van de Waalsprong. 

Verhaal van de Waalsprong

Archeologische vondsten vormen de basis van het verhaal van de Waalsprong. Maar ook het huidige landschap, gebouwd erfgoed en bewoners, gebruikers met hun tradities en verhalen vormen een bron van kennis. Vier verhaallijnen laten  de geschiedenis van de Waalsprong zien. Elke lijn is een rode draad om op basis van historische verhalen vorm te geven aan de nieuwe leefomgeving.
‘De rijke en unieke Waalsprong’ verhaalt van bijzondere en rijke graven uit de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen, maar ook van de luxueuze buitenplaatsen die hier ontstonden vanaf de 14e eeuw.In ‘de strategische Waalsprong’ vinden we vanaf de Romeinen en Bataven de strategische ligging van Nijmegen terug. Diverse forten vanaf de Tachtigjarige Oorlog zijn terug te vinden in dit gebied. En ook tijdens de Tweede Wereldoorlog is in het gebied hevig gevochten.’De vruchtbare Waalsprong’gaat terug naar de steentijd. Sindsdien heeft het gebied een agrarisch karakter gehad. Met name tussen de latere Griftdijk en het huidige Keizer Augustusplein streken bijna 6000 jaar geleden de eerste boerengemeenschappen neer. En al sinds de 16e eeuw worden hier groenten en met name fruit geteeld.’De stromende Waalsprong’ vertelt het verhaal van de Waal. Deze rivier heeft het gebied duizenden jaren gevormd en bepaalde mede het grondgebruik. Mensen legden dijken en wegen aan, bouwden bruggen en zetten het landschap naar hun hand.
Al deze verhalen en de vondsten of monumenten die hier bij horen willen we laten zien in de Waalsprong zelf. Daarvoor zijn een aantal kansrijke locaties aangewezen en daarvoor biedt het handboek ook inspiratie. De komende jaren zal worden gewerkt een aantal visualisaties zoals een kunstwerk bij het station Nijmegen Lent.

Benieuwd naar het hele verhaal? Je kunt het handboek vinden op www.waalsprong.nl

Het ‘potje van Lent’ heeft een reeks geheimzinnige tekens op de zijkant. Het zijn de oudste geschreven tekens van Nederland (ca. 700 v.Chr.) Foto: gemeente Nijmegen