Naam en Huisstijl: de uitslag

Tijdens de ALV van 21 november is gestemd over de voorstellen om de naam en huisstijl van de AWN te wijzigen. Met meer dan 52% van de uitgebrachte stemmen is besloten de naam van de AWN te wijzigen in “AWN-Nederlandse Archeologievereniging”. Verder heeft bijna 73% van de stemmers het voorstel voor de nieuwe huisstijl (inclusief logo) goedgekeurd. Zie hier de details van de twee stemrondes.

Uitvoering van de besluiten zal geleidelijk zijn. Zo zullen we de nieuwe naam geleidelijk invoeren in de formele uitingen van de AWN, website, etc. De huisstijl zal verder worden uitgewerkt, waarna de website en onze PR documentatie (folders, etc.) stap voor stap worden aangepast. Ook zal een “format” worden aangeboden aan de afdelingen om hun eigen sites aan te passen.